Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Next 


Beeldbellen


Vraag
De vergrijzing in België zet zich verder. In 2050 zullen er in ons land meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden wonen. Dit is 30% van de bevolking. Deze demografische verschuiving zal heel wat aspecten van ons dagelijkse leven beïnvloeden en de vraag naar sociale bijstand, gezondheidszorg en voorzieningen van openbaar nut ingrijpend wijzigen. Recent onderzoek geeft aan dat 23 procent van de 60-plussers een sterk sociaal isolement ervaren. Amper achttien procent van de groep die zich sterk geïsoleerd voelt, heeft al geprobeerd om via concrete acties hier iets aan te doen. Vereenzaming tast de levenskwaliteit van mensen aan. Er is een groeiend aantal senioren die nog heel weinig bezoek krijgt. Ook de thuisverpleegkundigen, medewerkers gezinszorg en medewerkers van dienst maatschappelijk werk merken op dat sommige mensen waarbij zij langs gaan, kampen met eenzaamheidgevoelens.
Oplossing
Jolien Ulrick, student Zorgtechnologie, ging samen met Bond Moyson na hoe vrijwilligers kunnen ingezet worden om digitaal sociaal contact aan te wakkeren tussen kwetsbare ouderen in de buurt. Concreet startten ze een proefproject op waarbij een vrijwilliger op afgesproken tijdstippen, via een beeldscherm, contact opneemt met kwetsbare ouderen voor een kleine babbel. Op deze manier wilden ze de eentonigheid doorbreken, een nieuwe vertrouwensband ontwikkelen, nieuwe impulsen de woonkamer binnen sturen, een stukje de vinger aan de pols houden en op een heel spontane en ongedwongen manier stimuleren tot andere contacten, activiteiten of ondersteuning.
Cera Award!
Jolien vertelde over hoe de positieve impact van het project op de deelnemers en vrijwilligers haar stimuleerde en motiveerde. Bond Moyson getuigde over Joliens inzet en fijne omgang met de doelgroep. De jury felicitieerde hen met de goede samenwerking.
Specificaties
  • Studenten: Jolien Ulrick
  • Studiedomein: Zorgtechnologie
  • Onderwijsinstelling: VIVES Hogeschool Kortrijk
  • Jaar: 2018