Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Next 


My musical drawing


Vraag
Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis kampen vaak met communicatie met anderen. Ze hebben moeite om zichzelf uit te drukken. Vervelende ervaringen vertellen, betekent zo’n ervaring ook herbeleven. Daarom vermijden ze dit vaak. Voor ouders en begeleiders is het niet eenvoudig te weten wat er in zo’n hoofdje omgaat of waarom het kind gefrustreerd is.
Oplossing
Veel kinderen met autisme tekenen graag en zijn daar ook goed in. Het studententeam bedacht en maakte een applicatie die het mogelijk om een muziekstuk te componeren door te tekenen. Het kind kan tekenen met verschillende kleuren, lijndiktes, stijlen. Wanneer hij of zij klaar is, wordt de tekening gescand en vertaald naar een stukje muziek. Daarnaast stelt de applicatie voor en na het tekenen, vragen aan het kind en peilt hierbij naar zijn of haar gemoedstoestand. De tekeningen, gecomponeerde muziekstukjes en antwoorden op de vragen, worden opgeslagen in het logboek waar de ouders en begeleiders toegang tot hebben. Het logboek kan een essentiële component zijn in de eerste stap van communicatie want het kan aantonen hoe het kind zich op dat moment voelt. Zo kan het een start zijn van communicatie.
Cera Award!
De studenten getuigden over de grote voldoening om hun talent en competenties te kunnen inzetten voor deze kinderen en jongeren. De jury feliciteerde de studenten zowel met de aanpak van het project, als met het unieke en creatieve eindresultaat. De jury gelooft ook sterk in het potentieel van My Musical Drawing en moedigde het creatieve studententeam aan om alle valorisatiemogelijkheden goed te onderzoeken. De kinderen en de begeleiders zitten te wachten op deze toepassing.
Specificaties
  • Studenten: Laura Timmermans, Lore De Valck, Lotte Coemans, Marnik De Bont, Lise Willemsens, Elien Vissers-Similon
  • Studiedomein: Informatica, Biomedische wetenschappen, Biochemie en biotechnologie, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Toegepaste economische wetenschappen
  • Onderwijsinstelling: KU Leuven
  • Jaar: 2018