• project zoeken
    technische projecten
    voor talent met engagement

Doe mee  >>   project zoeken  >>   Beschikbare projecten

Beschikbare projecten

Filter je zoekresultaten

Bachelor / Master
Studierichting
Regio
Stage


Verwijder filters

Je filters:

geen filters geselecteerd

Silver Activity Center

Een zoektocht naar een betekenisvolle activiteit voor mensen met een verder gevorderde vorm van dementie in een zetel.

DetailsPony rijden toegankelijk maken voor zorgbehoevende kinderen

Ontwerp en bouw een aangepast en eenvoudig systeem dat kan ondersteunen om zorgbehoefende kinderen op pony's van verschillende hoogte te laten opstappen. De bedoeling is dat dit systeem naast de pony geplaatst kan worden en zo de kinderen gemakkelijk op de pony kunnen plaatsnemen. Ideaal kan dit systeem ook gebruikt worden om rolstoelafhankelijke kinderen op ooghoogte van de pony te brengen.

DetailsGeanimeerde e-cards voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Ontwikkel en geef vorm aan interactieve e-cards voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. In hun aangepaste en afgesloten website is een module e-cards aanwezig, maar deze is dringend aan vernieuwing en een make-over toe. De bedoeling is dat de e-cards toegankelijk en eenvoudig te gebruiken zijn en moeten passen in de stijl van de vzw maar met een frisse, eigentijdse look.

DetailsDoelen stellen

Digitaliseer bestaande papieren doelenkaarten om jongeren uit problematische opvoedingssituaties kansen te bieden. Verschillende families in de rand rond Brussel en in de binnenstad kampen met maatschappelijke problemen. Armoede, uitsluiting, moeilijke thuissituaties ed. Toekomstkansen bieden aan jongeren is ons streefdoel. Dit doen we aan de hand van o.a. doelenkaarten, waarbij doelen op maat worden gekozen samen met begeleiders zodat de jongeren hun kansen optimaal kunnen ontplooien.

DetailsOntwerp en aanleg van een therapie - en oefentuin voor kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen

Ontwerp en realiseer een therapie- en oefentuin voor kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen, zodat ze therapie kunnen volgen in open lucht en de aangeleerde (vooral coordinatie en motorische) vaardigheden buiten de eigenlijke therapieruimte en in een meer aan de realiteit grenzende omgeving kunnen oefenen om zo de transfer van het aangeleerde naar de leefwereld vlotter te laten verlopen.

DetailsGeanimeerde Avatar als communicatiemiddel voor jongeren met een verstandelijke beperking

Ontwikkel een geanimeerde avatar module, gebaseerd op bestaande Apps en tools, die kan geintegreerd worden in een afgesloten website voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. De avatars kunnen enkel verstuurd worden naar geregistreerde gebruikers en er mogen geen externe links zijn. Dit om de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te garanderen.

DetailsGebruiksvriendelijke, geurloze, veilige en huiselijke afvalemmer voor zorgmateriaal

The handling of the large volume of incontinence material and diapers is an issue in many elderly care facilities. Issues are a.o. odor, people with dementia opening the disposal bins, inefficient care (i.e. caregivers not needing to walk to a central unit for each diaper), cost (specifically in case of a disposal bin in each room), hygiene,...

DetailsOntwikkeling van een app om cognitieve functies van personen met een verslavingsproblematiek te hertrainen

Wij zijn een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis die personen met een verslavingsproblematiek behandelt. Een nieuwe ontwikkeling binnen de verslavingszorg is het (her)trainen van de onbewuste cognitieve processen die zich ontwikkeld hebben tgv van een verslaving. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat deze trainingen resulteren in 10% minder herval. Hiervoor werden in het buitenland een aantal softwareprogramma's ontwikkeld. Deze zijn nog niet vertaald naar de Vlaamse situatie. De diverse wetenschappelijke publicaties in een aantal gerenommeerde tijdschrijften benadrukken de effectiviteit van de trainingen. We willen als afdeling hier piloot voor zijn en de programma's vertalen naar de Vlaamse situatie en bij voorkeur niet enkel op computer maar ook via een zeer toegankelijke app voor een smartphone.

DetailsEen verkeerspark ter ondersteuning van opvoedingshulpverlening

Ontwerp verkeerspark voor kinderen. Een plaats waar de kinderen fijn kunnen fietsen, skealeren, met de go-kart rijden,... én waar we ze bewust kunnen maken van het verkeer en de regels die daarbij horen. Ook naar de ouders toe zit hierin een opvoedingsmogelijkheid om te leren hoe ze hun kind kunnen begeleiden in het verkeer.

DetailsOptimaliseren van de telefonie bij De DrugLijn

Weet je alles over telefonie / VOIP? Haal dan razendsnel de Druglijn 'uit de knoop' en maak je masterproef of eindwerk over de totaal analyse van de huidige telefonie, hoe die zich verhoudt tot hun behoeften anno 2017 en advies of concrete technische oplossingen om beide te matchen.

DetailsP-patient

Ontwikkel een applicatie die de meest kwetsbare patiënten (laag- en ongeletterden) ondersteunt door de patiënt op een toegankelijke, vooral visuele manier voor te bereiden op het bezoek aan het ziekenhuis en op een gesprek met de specialist. Waar moet de patiënt op letten? Hoe bereidt hij/zij zich best voor op het gesprek met de arts? Het visuele is extra belangrijk omdat de omgeving - en ook de ziekenhuispopulatie - wordt gekenmerkt door multiculturaliteit. Het gaat niet om een complexe app met veel toeters en bellen, maar over een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, to-the-point applicatie die ook toegankelijk en duidelijk is voor gebruikers met een lage media- en/of ICT-geletterdheid. Het gaat om een soort eenvoudige (maar zeer nuttige!) digitale gids.

DetailsAudiovisueel bewakingssysteem tijdens de nacht voor personen met een verstandelijke beperking

Ontwikkel een mobiel audiovisueel toestel (bewakingssysteem) dat de bewoners permanent kan monitoren tijdens de nacht, in een gebouw met beperkt bereik door afstand en constructie (veel betonijzer).

DetailsOTL Brain Fase II

1) Ontwikkelen van mobiele digitale agenda op basis van bestaande database.
2) Voor de bevestiging van deze afspraken wordt gezocht naar een interface met bestaande sms-server, mailserver, …
3) Aanpassen van huidige winform applicatie
4) Ontwikkelen van interface met E-ID reader
5) Ontwikkelen van een eenvoudige interface met Outlook.
6) Ontwikkelen van een complexe communicatie via webservice met VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

DetailsEen aangepast veilig systeem om een schommelzetel automatisch te laten functioneren

Ontwikkel een veilig en goedkoop systeem waarmee met een begeleider verschillende schommel(zetels) met een volwassen persoon of kind in tegelijkertijd in beweging kan blijven. Het systeem moet individueel ingesteld kunnen worden om de veiligheid van de zorgvrager te kunnen garanderen en voorzien van een afstandsbediening om indien nodig het systeem stop te zetten.

DetailsEen website voor jongeren met een beperking toegankelijker maken door middel van scanning

Implementeer scanning op website zodat kinderen en jongeren met een zware fysieke beperking, waarvoor navigeren met de muis te moeilijk of onmogelijk is, toch kunnen surfen op de site. Zij kunnen dan via allerlei hulpmiddelen, zoals een joystick, een schakelaar, mond- of hoofdstokbediening navigeren op de website.

DetailsSmartTV als lees-medium voor mensen met leesbeperking

Verbeter de soft- en/of hardware van de smartTV-technologie of de ontwikkeling ervan. Het doel is om een tekst “op maat” aan te bieden aan de lezer met een leesbeperking. Zodat de gebruiker het lettertype, de lettergrootte, de tekstkleur, de achtergrondkleur volgens zijn behoeften kan wijzigen. Het concrete product dat wij voor ogen hebben is een toegankelijk e-book of e-information via smartTV. De smartTV fungeert als medium voor het lezen van de e-books die beschikbaar zijn op de server.

DetailsPc-gebruik, voor iedereen?

Ontwikkel een aangepast programma en of aangepast materiaal voor onze ouderen met fysische beperkingen, die hen de kans geeft om zelfstandig de PC te bedienen, waardoor wij als begeleiders hun privacy niet schenden ( bv. niet moeten helpen bij het typen van persoonlijke brieven, mails,...) en om zo nog een grotere groep te kunnen bereiken binnen ons woon-zorgcentrum.

DetailsBelsysteem aan pols

Ontwikkel een inclusief belsysteem aan pols zodat residenten van het woonzorgcentrum steeds hulp kunnen oproepen in nood. Het belsysteem dient geïntegreerd te worden in bestaande oproepsysteem en dwaaldetectiesysteem.

DetailsToilet aanpassing rolstoelgebruikers

Ontwerp systeem dat hygiënisch en met het nodige gebruikersgemak kan aangebracht worden op toiletten, zodat mensen met een ernstig motorisch tot diep mentale beperking een beter zitcomfort hebben op toilet. Naast makkelijk en veilig, moet het ook duurzaam zijn.

DetailsHet ontwikkelen van een reinigings-en desinfecteringssysteem voor elektronische rolstoelen

Ontwikkel geautomatiseerd en doeltreffend reiningsproces voor elektronische rolstoelen. Uiteraard dient het proces veilig te zijn voor alle elektronische componenten van de rolstoel. We streven naar een milieuvriendelijke en flexibel inzetbare module, die eenvoudig bedienbaar is door bv. werknemers met een arbeidshandicap uit beschutte werkplaats.

DetailsSnijsysteem voor het versnijden van medische pleisters

Ontwerp snijsysteem voor het recht versnijden van medische pleisters op maat en op een veilige manier

DetailsEen scooter-oplaadstation voor personen met een handicap

Ontwerp een milieuvriendelijke (zonne-energie) berg- en oplaadplaats voor scooters. Het inrichten van een aantal "oplaadunits", waar scooters automatisch worden opgeladen wanneer zij hiermee contact maken, zou de zelfstandigheid van de bewoners ten goede komen.

Details


Contactpersonen in je school