• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten  >>   Grace-Age: Hoe evalueert een bewoner zelf de kwaliteit van zorg

Grace-Age: Hoe evalueert een bewoner zelf de kwaliteit van zorgVraag
In de zorgsector wordt allerlei schalen gebruikt om te evalueren welke zorg een gebruiker nodig heeft. De bestaande tools en vragenlijsten richten zich tot zorgprofessionals. Maar hoe evalueert de gebruiker zelf die kwaliteit van zorg? De bestaande tools zijn niet geschikt voor deze doelgroep. In dit project streefden het woonzorgcentrum Eduard Remy uit Leuven, en de industriële ingenieurs naar een motiverende zelfevaluatietool.
Oplossing
In de zorgsector wordt allerlei schalen gebruikt om te evalueren welke zorg een gebruiker nodig heeft. Recent is de Belrai screener ingevoerd waarmee zorgprofessionals in 54 vragen screenen naar 9 belangrijke criteria voor de zorg. Maar er is nog geen tool om gebruikers zelf te laten evalueren. De bestaande belrai screener is niet gebruiksvriendelijke genoeg voor bewoners van een woonzorgcentrum, het is ook moeilijk om deze doelgroep te motiveren de lange vragenlijst volledig in te vullen.
Cera Award!
Voor de jury getuigden Dimitri en Lennart over het doorbreken van vooroordelen over bewoners van een woonzorgcentrum. De jury waardeerde de grote aandacht voor de beleving van de bewoners in de creatieve uitwerking van het project. Dimitri en Lennart overtuigden de jury verder met hun enthousiasme enn het grote respect voor de doelgroep. De jury beoordeelde de presentatie als helder, rustig, goed opgebouwd en overtuigend over de opzet van het project en hoe het project zowel voor de studenten als de deelnemers een verrijking was. De jury is verder van mening dat het eindproduct zeer veel potentieel heeft voor de sector, en moedigt de partners aan hiermee verder te gaan.
Specificaties
  • Studenten: Dimitri Vargemidis – Lennart Cockx
  • Promotor: Vero Vanden Abeele
  • Studiedomein: Master Industriële Ingenieurswetenschappen
  • School: KU Leuven - campus Groep T
  • Jaar: 2017