• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten  >>   Digitaal Johari Venster

Digitaal Johari VensterVraag
Hoe jongeren inzicht geven in hun eigen gedrag?
Oplossing
Het Johari venster is een model dat mensen helpt hun communicatie beter te begrijpen. Het werkt als volgt: Je maakt van je eigen communicatiestijl een omschrijving door gebruik te maken van een vaste lijst adjectieven, daarna vraag je aan je omgeving om jouw communicatiestijl te omschrijven op basis van dezelfde lijst. Op basis hiervan ontstaat een rooster met overlappingen (zo zie ik mezelf en anderen ook) én verschillen. Met dit rooster kan gewerkt worden in de begeleiding. Tonuso vzw, een centrum voor jeugdhulp zocht een digitale tool op maat van haar doelgroep.
Cera Award!
De jury was sterk onder de indruk van Marijkes engagement en grote gedrevenheid om vrijwillig het project verder uit te werken tot een afgewerkt en beschikbaar product. Marijke overtuigde ook met de oprechte aandacht voor de doelgroep. De jury is van mening dat Marijke met haar gecombineerde opleiding een zeer sterk profiel zal zijn om een verschil te maken in het gebruik van apps, e-learning en andere digitale toepassing in de geestelijke gezondheidssector.
Specificaties
  • Studenten: Marijke Meersman
  • Promotor: Christel Maes
  • Studiedomein: Toegepaste Informatica
  • School: Thomas More
  • Jaar: 2017