• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten  >>   Digtiale dagplanner voor mensen met (jong)dementie

Digtiale dagplanner voor mensen met (jong)dementieVraag
In onze snel verouderende maatschappij zal dementie steeds meer voorkomen. Het is een belangrijke maatschappelijke uitdaging om mensen met dementie zo veel mogelijk levenskwaliteit te kunnen bieden. Een bijzondere groep zijn mensen met jongdementie. Het interdisciplinaire team Vivigate ontwikkkeld voor hen een digitale dagplanner.
Oplossing
Jongdementie is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. Mensen op deze leeftijd zijn vaak nog professioneel actief, hebben nog studerende kinderen, het huis is nog niet afbetaald. Jongdementie vraagt een andere aanpak, stellen experts. Jongdementie en zinvolle dagbesteding: De bestaande oplossingen voor mensen met dementie richten zich vaak op tachtig plus. Maar mensen met jongdementie vragen een andere aanpak. Deze mensen zijn bijvoorbeeld fysiek nog zeer actief. Interessant ook: deze groep is al vertrouwd met technologie www.dementie.be/memo/jongdementie/zorgcirkels-jongdementie.
Cera Award!
Ik ben onder de indruk van de bedachtzame en respectvolle manier waarop de studenten met ons en onze mensen omgingen en op zoek gingen naar een technische oplossing om de dagplanning voorspelbaarder te maken.” Lieve, vrijwilligster hét Ontmoetingshuis voor mensen met jongdementie
Specificaties
  • Studenten: Tom De Groote - Michiel Mertens - Emmeline Demaerschalk - Rob Smets - Elisabet Okmen - Gils Roex
  • Promotor: Wim Fyen
  • Studiedomein: Interdisciplinair team
  • School: KU Leuven
  • Jaar: 2017