• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Ontwikkeling van een app om cognitieve functies van personen met een verslavingsproblematiek te hertrainen

Ontwikkeling van een app om cognitieve functies van personen met een verslavingsproblematiek te hertrainenProbleem
Doelstelling van het software pakket: Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat personen met een verslaving kampen met een belangrijke selectieve aandacht. Veel meer dan andere personen wordt hun aandacht automatisch en onbewust naar alcohol afgeleid. In hun denken maken zij sneller dan niet verslaafde personen alcoholgerelateerde associaties, ze zien sneller alle situaties die alcoholgerelateerd zijn etc. Dat bemoeilijkt het genezingsproces om te leren weerstaan aan alcohol. Deze selectieve aandacht kan hertraind worden door gedurende een aantal weken meerdere malen per week een aandachtstrainingsprogramma te doorlopen. De specifieke gerichtheid op alcohol vermindert hierdoor. We noemen dit het hertrainen van de onbewuste processen. Dit is een belangrijke aanvulling op de huidige therapieën die zich tot op heden richten op de bewuste motivationele processen, de farmacologische ondersteuning etc. Werking van het programma: Het bestaande Nederlandse programma werkt met afbeeldingen die op de computer verschijnen en waarmee de cliënt acties moet ondernemen. Het gaat om een 300-tal schermen die na elkaar verschijnen waarmee de cliënt acties dient te ondernemen. De acties zijn snelheidsgebonden. De schermen tonen steeds twee afbeeldingen; één aan de rechterzijde van het scherm en één aan de linkerzijde van het scherm. De beide afbeeldingen tonen een gebeuren dat met "drinken" gerelateerd is; aan de ene zijde is het drinkgebeuren alcoholgerelateerd aan de andere zijde is het drinkgebeuren niet alcoholgerelateerd. De acties die moeten gebeuren worden geïnstrueerd door een vraag zoals: duw de grootste afbeelding weg van u via een functietoes. Duw de afbeelding die schuin staat weg etc. Er worden steeds andere combinaties van drinksituaties gepresenteerd en de alcoholgerelateerde situaties verschijnen de ene keer rechts dan weer links etc. Hierrond werden over de 300 plaatjes een vijftal soorten oefeningen ontwikkeld. Het programma doorlopen duurt een half uur. Daarnaast is er ook een vragenlijst die bij elke sessie moet ingevuld worden en die de toestand van de patiënt in kaart brengt aan de hand van een aantal vragen.
Mogelijke oplossing
Actualisering van het pakket: Stap 1: actualisering van het PC. pakket in een eigentijds kleedje: Het pakket werkt op vandaag met afbeeldingen van typisch Nederlandse alcoholmerken en tevens is het programma echt wel ouwbollig opgemaaakt. Het feit dat er geen Vlaamse alcoholmerken gebruikt worden maakt dat het niet kan werken omdat de cliënt de dranken niet herkend. Belangrijkste is evenwel dat het in een eigentijds kleedje gestoken wordt. Er wordt immers nog met functietoetsen en toetsencombinaties gewerkt etc. Deze actualisering lijkt ons geen moeilijke opdracht op informaticatechnisch vlak. Stap 2: vertaling van het pakket naar een "app". Om echt eigentijds te zijn vinden we het een belangrijke meerwaarde dat men de training niet enkel achter de pc kan doen, doch ook via de smartphone. Dit zou de gebruiksvriendelijkheid van het pakket behoorlijk verhogen. Vooral als men de training buiten het ziekenhuis wil verderzetten in de thuissituatie. Deze stap is geen must, maar zou wel een belangrijke meerwaarde zijn. Stap 3: vertaling van de app naar een game: De training op vandaag duurt dertig minuten en is een eerder saai gebeuren. Het vraagt behoorlijk wat volharding om de training gedurende weken na elkaar vol te houden. Het is evenwel een tool die perfect in een spelvorm kan vertaald worden. Dit zou het makkelijker maken om de cliënt te motiveren om de training vol te houden. Ook deze stap is geen must, maar zou evenzeer een zeer belangrijke meerwaarde zijn. Er kan ook overwogen worden om drie studenten van diverse opleidingscentra of opleidingsniveau elk één van de stappen te laten doen al dan niet consecutief.
Extra
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: geestelijke gezondheidszorg
  • Startjaar: 2016
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
  • Informatica/Systeembeheer
Regio:
  • West-Vlaanderen