• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Belsysteem aan pols

Belsysteem aan polsProbleem
Het huidige belsysteem, met één draad en één contactpunt, wordt soms vergeten aan de resident te geven. Als de resident valt kan hij niet aan de bel. Of men vergeet de bel te verplaatsen zodat de bewoner niet meer bij de bel kan.De draad zorgt ook voor een verhoogd valrisico. De bereikbaarheid van een belletje is altijd gegarandeerd, als dit systeem aan de pols zit. Ook in palliatieve situatie moet bij verminderde kracht dit belsysteem gebruikt kunnen worden. Het ontwerp kan 'mooi en onopvallend' uitgevoerd worden, zodat dit niet storend is voor de gebruiker. Het belsysteem zou in het bestaande oproepsysteem moeten kunnen geïntegreerd worden. Of misschien is het nodig een afzonderlijk oproepsysteem te voorzien? Dit moet bekeken worden. Wij werken ook met een dwaaldetectiesysteem in huis; kan dit geïntegreerd worden? Studenten kunnen hierbij rechtstreeks met de doelgroep werken. Er kunnen een aantal residenten geselecteerd worden om de ontwikkeling van het project mee op te volgen. Toevoeging: Er is ondertussen een dergelijk belsysteem ontworpen: met name Televic heeft een belsysteem dat rond de pols/hals gedragen kan worden. RVT Christine werkt echter met Dect, een ander belsysteem, en dit kan niet met Televic geïntegreerd worden.
Mogelijke oplossing
Belsysteem aan pols
Extra
Er kunnen een aantal residenten geselecteerd worden om de ontwikkeling van het project mee op te volgen. Er is ondertussen een dergelijk belsysteem ontworpen: met name Televic heeft een belsysteem dat rond de pols/hals gedragen kan worden. RVT Christine werkt echter met Dect, een ander belsysteem, en dit kan niet met Televic geïntegreerd worden.
Specificaties
  • Bachelor & Master
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2014
Studiedomein:
  • Productontwikkeling
  • (Electro)mechanica
Regio:
  • Antwerpen