• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Polypill

PolypillProbleem
Heel wat mensen nemen medicatie dat bestaat uit verschillende soorten pillen. Het gebeurt regelmatig dat mensen een pilletje vergeten in te nemen, waardoor het als arts niet altijd mogelijk is om na te gaan dat de patiënt alle voorgeschreven medicatie op het juiste moment inneemt.
Mogelijke oplossing
Bedoeling is om verschillende actieve bestanddelen op flexibele wijze te combineren in één pil (capsule of andere geschikte vorm). Het gepersonaliseerde karakter vereist dat er kleine productieloten (enkele tientallen polypillen) moeten kunnen gemaakt worden met behulp van een gebruiksvriendelijk apparaat, tegen een aanvaardbare en betaalbare kostprijs. Bedoeling is om een apparaat te ontwerpen dat deze eenheden in de juiste hoeveelheden kan afvullen in capsules.
Extra
Als beroepsvereniging tracht het Kon. Limburgs Apothekersverbond (KLAV) vooruit te denken om nieuwe mogelijkheden te ontdekken die een meerwaarde kunnen geven aan het apothekersberoep. Het idee en principe van de polypil is al een aantal jaren oud, maar werd tot nog toe steeds gestandaardiseerd op vaste doseringen per actief bestanddeel. De toekomst van ons beroep en van de gezondheidszorg in het algemeen vraagt echter steeds meer een gepersonaliseerde aanpak en behandeling en daar trachten we op in te spelen met de Personalized Polypill.
Specificaties
  • Master
  • Doelgroep: kwetsbare ouderen
  • Startjaar: 2018
Studiedomein:
  • (Electro)mechanica
Regio:
  • Limburg