Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next 


Grace-Age


Vraag
In de zorgsector worden allerlei schalen gebruik om te evalueren welke zorg een gebruiker nodig heeft. Die schalen richten zich vooral op de verzorgers, maar er is nog geen tool waarmee bewoners van woonzorgcentra hun zorgnoden zélf kunnen evalueren. De studenten werken aan een digitale tool zodat bewoners hun noden in kaart kunnen brengen om zo de juiste hulp te ontvangen.
Oplossing
Joost en Henk ontwikkelden een applicatie waar bewoners van wzc Ter Vlierbeke via vragenlijsten hun noden en bezorgdheden kunnen invullen, en waar verzorgers een overzicht krijgen van wat bewoners invullen. De tool is zo ingesteld dat het vlot leesbaar en eenvoudig te begrijpen is, ook voor personen die niet zo vaardig zijn met de computer.
Cera Award!
De jury prees de studenten om hun aanpak. Door gebruik te maken van service design technieken zoals ‘persona’, wordt de gebruiker centraal gezet. Aanpassingen zoals aanpasbare tekstgrootte tonen aan dat de studenten de doelgroep goed aanvoelen.
Specificaties
  • Studenten: Henk De Bruijn, Joost Stessens
  • Studiedomein: Industriële Ingenieurswetenschappen - Elektronica / ICT
  • Onderwijsinstelling: KULeuven - Groep T
  • Jaar: 2019