Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Next 


Light up for all


Vraag
Het Universal Design woonlabo te Hasselt lanceerde de vraag aan studenten architectuur om na te denken over de optimalisatie van het ontwerp van een stopcontact en lichtschakelaar om deze zo bruikbaar mogelijk te maken voor een diversiteit van gebruikers (blinde mensen, mensen in rolstoel,...). Studenten architectuur gingen in dialoog met studenten ergotherapie en effectieve gebruikers om te ‘ontwerpen voor iedereen’ of met de principes van Universal Design (UD ook gekend als Design for All of Inclusive Design).
Oplossing
Doorheen het ontwerpproces onderzochten de studenten de gebruikswaarde van een lichtschakelaar en stopcontact en dit door middel van verschillende ontwerpmethoden in te zetten om zo informatie te verkrijgen van zoveel mogelijk gebruikers. De diversiteit van gebruikers stond centraal in het eigenlijke ontwerpen en daarnaast werd de nood aan een elegante oplossing beklemtoond.
Cera Award!
De studenten kwamen tot een innovatief ontwerp waarbij ze voor het stopcontact een unieke, gebruiksvriendelijke oplossing vonden gebaseerd op magnetisme. De jury loofde nadrukkelijk de sterke interactie met de eindgebruikers en de positieve en respectvolle manier waarop de jonge studenten met hun experten omgingen.
Specificaties
  • Studenten: Bjorn Vanden Abeel - Anse Arits - Lukas Evens - Larissa Jans - Pauline Croes
  • Studiedomein: Master Architectuur
  • Onderwijsinstelling: UHasselt
  • Jaar: 2017