Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Next 


Dementie door het oog van de slimme sensor


Vraag
Dementie is wereldwijd een steeds meer voorkomend ziektebeeld dat nog verder zal toenemen door de vergrijzing van de bevolking. Door de fysieke en mentale achteruitgang hebben ouderen met dementie steeds meer moeite met zelfstandig thuis te blijven wonen, hoewel dit hun grote verlangen is. Er wordt meer ondersteuning uit de omgeving verwacht, maar zorgprofessionals en mantelzorgers ervaren hierdoor een te grote werkdruk. Ze zijn op zoek naar ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Oplossing
Lucie Van Looverbosch, student Zorgtechnologie, ging samen het project Stay at Home with Dementia op zoek naar de belangrijkste knelpunten bij mantelzorgers en zorgprofessionals van personen met dementie. Een slimme sensor kan een oplossing zijn voor mantelzorgers en zorgprofessionals omdat het de mogelijkheid geeft vanop afstand een calamiteit te bekijken en op te volgen. Met zijn verschillende mogelijkheden kan een residentiële opname uitgesteld worden. Maar er zijn ook veel andere vragen: wat met de opkomst van de nieuwe wetgeving en het ethische dilemma dat vaak vergeten wordt? Zijn mensen reeds klaar voor deze hoog technologische toepassing?
Cera Award!
De jonge zorgtechnologe vond het essentieel om theoretische technisch-wetenschappelijke kennis uit de literatuur af te toetsen aan de werkelijkheid. Tijdens dit project ervaarde ze hoe belangrijk het is om met mensen te praten over de opportuniteiten en randvoorwaarden van zorgtechnologie. Niet alle zorgprofessionals en mantelzorgers zijn zo maar overtuigd van nieuwe technologieën, en ze stellen vaak relevante vragen. De Cera Award jury waardeerde Lucie’s onderzoeksaanpak en haar grote engagement.
Specificaties
  • Studenten: Lucie Van Looverbosch
  • Studiedomein: Zorgtechnologie
  • Onderwijsinstelling: VIVES Hogeschool Kortrijk
  • Jaar: 2018