Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Next 


Wandelparcours voor personen met dementie


Vraag
Mensen met dementie raken snel gedesoriënteerd waardoor ze geen zin meer hebben om naar buiten te gaan. Bovendien hebben familie en medewerkers van een woonzorgcentrum angst dat bewoners verloren lopen. In een woonzorgcentrum hebben de medewerkers ook niet altijd de tijd om de bewoners te begeleiden bij een wandeling. Alhoewel keer op keer wordt aangetoond dat beweging goed is, leidden al deze elementen ertoe dat sommige bewoners hun kamer bijna niet meer verlaten.
Oplossing
ICT-student Wim Van Laer werkte samen met Kenan Bayramoglu, Kerim Bayramoglu en Hakan Sanli voor en samen met wzc Toermalien uit Genk een wandelparcours uit. De doelstelling van het woonzorgcentrum was om de bewoners met dementie te stimuleren meer te bewegen én hen meer vrijheid te geven binnen het woonzorgcentrum. Het systeem van de ICT-studenten maakt het mogelijk om de persoon met dementie elektronisch te volgen, zodat de medewerkers of familie kunnen zien waar de bewoner zich binnen het woonzorgcentrum bevindt. Om het blijven wandelen voor de bewoner aantrekkelijk te maken zijn er rustpunten: kiosken waar mensen iets kunnen beleven, bijvoorbeeld een persoonlijk filmpje, hun lievelingsmuziek of een foto van vroeger.
Cera Award!
Wim getuigde over de grote voldoening toen hun werkend prototype uitgetest werd en de bewoonster verrukt foto’s van vroeger zag en hierover in gesprek ging met haar zoon. Wim koos bewust voor dit project en deze doelgroep, het is al de tweede keer dat hij een Cera Award behaalt. De Cera Award jury feliciteerde hem met zijn keuze en zijn gedrevenheid om goede oplossingen te zoeken voor mensen met dementie.
Specificaties
  • Studenten: Wim Van Laer
  • Studiedomein: Elektronica-ICT
  • Onderwijsinstelling: UCLL
  • Jaar: 2018