Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next 


Voice Assistant


Vraag
Verbeter de levenskwaliteit van patienten in een ziekenhuis, door tijd van verplegend personeel vrij te maken en meer kwalitatieve hulp te bieden aan patienten.
Oplossing
Verplegend personeel in ziekenhuizen ondervindt een hoge werkdruk omwille van het groot aantal patiënten in vergelijking met de beschikbare tijd. Hierdoor wordt het optimaal geven van kwaliteitsvolle zorg gehinderd, is de verpleegkundige minder in staat om kostbare en essentiële taken uit te voeren en werkt dit ten nadele van de patiënt. Een veelvoorkomend en tijdrovend probleem is dat het verplegend personeel vaak repetitieve vragen van patiënten moet beantwoorden (vb. Wat zijn de bezoekuren?).
Cera Award!
De vragen die door de chatbot beantwoord zullen worden, worden onderverdeeld in twee groepen: algemene vragen en patiënt-specifieke vragen. De algemene vragen verschillen niet per patiënt en dienen niet beveiligd te worden. Voorbeelden hiervan zijn ‘Is de cafetaria nog open?’ en ‘Wat is het adres van het ziekenhuis?’. Vragen vallend onder patiënt-specifieke vragen verschillen wel van patiënt tot patiënt, en dienen wel beveiligd te worden. Dit omdat het onze intentie is om deze Voice Kit te connecteren met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Voorbeelden hiervan zijn ‘Wie is mijn dokter?’ en ‘Wanneer staat mijn volgend onderzoek gepland?’.
Specificaties
  • Studenten: Anouk Michiels, Bram Verstraeten
  • Studiedomein: Industrieel Ingenieur
  • Onderwijsinstelling: UHasselt
  • Jaar: 2018