Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Next 


Light up for all


Vraag
Het Universal Design woonlabo te Hasselt lanceerde de vraag aan studenten architectuur om na te denken over de optimalisatie van het ontwerp van een stopcontact en lichtschakelaar om deze zo bruikbaar mogelijk te maken voor een diversiteit van gebruikers (blinde mensen, mensen in rolstoel,...). Studenten architectuur gingen in dialoog met studenten ergotherapie en effectieve gebruikers om te ‘ontwerpen voor iedereen’ of met de principes van Universal Design (UD ook gekend als Design for All of Inclusive Design).
Oplossing
Doorheen het ontwerpproces onderzochten de studenten de gebruikswaarde van een lichtschakelaar en stopcontact en dit door middel van verschillende ontwerpmethoden in te zetten om zo informatie te verkrijgen van zoveel mogelijk gebruikers. De diversiteit van gebruikers stond centraal in het eigenlijke ontwerpen en daarnaast werd de nood aan een elegante oplossing beklemtoond.
Cera Award!
De studenten kwamen tot een inclusief ontwerp waarbij ze gebruik maakte van het ‘schuifsysteem’ voor de lichtschakelaar. De jury was bijzonder gecharmeerd door de creatieve manier waarop de studenten hun mede-studenten lieten ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn. De jury moedigde de jonge architecten in spe aan deze ervaringen mee te nemen in hun verdere loopbaan.
Specificaties
  • Studenten: Jana Claesen - Laura Enkels - Esmée Hof - Nena Hustinx - Steven Liberloo
  • Studiedomein: Master Architectuur
  • Onderwijsinstelling: UHasselt
  • Jaar: 2017