• project zoeken
    technische projecten
    voor talent met engagement

Doe mee  >>   project zoeken  >>   Beschikbare projecten  >>   Pc-gebruik, voor iedereen?

Pc-gebruik, voor iedereen?Probleem
De huidige computerprogramma's en materialen ( toetsenbord en muis) zijn niet aangepast aan onze ouderen met hun fysische beperkingen waardoor ze niet zelfstandig kunnen werken op de PC. De huidige programma's zijn veelal ingewikkeld, werken te snel (bv. te lang drukken op één zelfde lettertoets, heeft als gevolg dat die zelfde letter meermaals ongewild getypt wordt), hebben meestal een te kleine weergave (bv. de pijl van de muis blijft klein, ook al wordt het lettertype vergroot), hebben veel functies en opties met onduidelijke pictogrammen, en er zijn teveel handelingen nodig om tot het doel te komen van onze oudere. Het huidige materiaal zoals bijvoorbeeld het toetsenbord toont teveel ingewikkelde, onduidelijke en onnodige functies voor onze ouderen (bv. bij halfzijdige verlamming is het niet haalbaar om twee toetsen ter gelijkertijd te bedienen, drie verschillende functies op één toets op het toetsenbord is te veel.
Mogelijke oplossing
Ontwikkel een aangepast programma en/of aangepast materiaal voor ouderen met fysische beperkingen, die hen de kans geeft om zelfstandig de PC te bedienen.
Extra
Specificaties
  • Bachelor & Master
  • Doelgroep: kwetsbare ouderen
  • Startjaar: 2014
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
Regio:
  • Oost-Vlaanderen
  • West-Vlaanderen

Gerelateerde projecten


Pony rijden toegankelijk maken voor zorgbehoevende kinderen


Meer info

Doelen stellen


Meer info

Geanimeerde Avatar als communicatiemiddel voor jongeren met een verstandelijke beperking


Meer info