• project zoeken
    technische projecten
    voor talent met engagement

Doe mee  >>   project zoeken  >>   Beschikbare projecten  >>   App stappenplannen

App stappenplannenProbleem
Een beschadiging aan de hersenen die na de geboorte ontstaat als gevolg van ziekte of ongeval, noemen we Niet Aangeboren Hersenletsel. De afkorting hiervoor is NAH. Als je weet dat onze hersenen alles regelen, is het ook niet verwonderlijk dat een beschadiging aan de hersenen tot grote problemen kan leiden. De gevolgen van hersenletsel zijn op stoornisniveau in te delen in de globale domeinen van het menselijk functioneren: motoriek, cognitie (denkvermogen), gedrag en persoonlijkheid. Uit allerlei onderzoek is inmiddels duidelijk dat problemen op het gebied van cognitie, leren, gedrag en emoties het meest van invloed zijn op het niveau van deelnemen aan de samenleving. Die problemen zijn met name van invloed op het plannen en reguleren van het eigen handelen. Om zelfredzaamheid te verhogen zijn stappenplannen bruikbaar op alle domeinen van het dagelijkse leven van een persoon: lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken: poetsen, koken, gebruik van huishoudelijke toestellen, oriëntatie,… Gezien het gaat om een hulpmiddel ter ondersteuning van mensen met ernstige cognitieve beperkingen zou het technologisch hulpmiddel gemakkelijk aanpasbaar en voor iedere gebruiker aan te passen. In geval van het gebruik van foto’s zou de gebruiker deze zelf moeten kunnen toevoegen vanuit de eigen leefwereld; foto’s van eigen keuken, eigen mixer, eigen wasmachine,… Het is de bedoeling enkel de stappenplannen te maken die de desbetreffende persoon nodig heeft i.f.v. een zo optimaal mogelijke zelfredzaamheid. Deze stappenplannen moeten makkelijk te openen, eenvoudig te gebruiken en makkelijk te ordenen zijn. De stappenplannen worden gebruikt voor volwassenen met NAH. Het is belangrijk bij de vormgeving hiermee rekening te houden.
Mogelijke oplossing
Toenemend merken we dat onze doelgroep meer en meer gebaat is met (nieuwe) technologische hulpmiddelen. De klassieke hulpmiddelen, zoals een papieren agenda, worden als niet handig in gebruik en stigmatiserend ervaren. Dit resulteerde in een zoektocht naar geschikte technologische hulpmiddelen zoals o.m. smartphone en tablet waarvan het gebruik vervolgens individueel getraind wordt. Meermaals blijft hier wel enige ondersteuning van derden nodig. Om zelfredzaamheid te verhogen denken we aan een app waarbij de mogelijkheid bestaat om als begeleider, partner, … stappenplannen te maken.
Extra
Interactie met de doelgroep mogelijk en noodzakelijk! "We zouden patiënten mee laten denken in het project zodat de app op hun maat geschreven is. Contact tussen patiënt, student en professional is noodzakelijk. Verder zal er kennis gemaakt moeten worden met de afdeling, de werking en het doelpubliek. Op deze manier gaat er contact gemaakt worden met alle betrokkenen."
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: geestelijke gezondheidszorg
  • Startjaar: 2015
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
  • Informatica/Systeembeheer
Regio:
  • Antwerpen

Gerelateerde projecten


Pony rijden toegankelijk maken voor zorgbehoevende kinderen


Meer info

Doelen stellen


Meer info

Geanimeerde Avatar als communicatiemiddel voor jongeren met een verstandelijke beperking


Meer info