• project / masterproef indienen
  Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   hoe werkt het

HOE Werkt het

Van droom tot Cera Award

Om te komen van een droom tot een echte Cera Award-innovatie doorloopt het project een aantal te volgen stappen. Hierbij zijn verschillende actoren actief betrokken.

 1. Komt jouw organisatie in aanmerking? Dit zijn onze criteria:
  1. Zijn jullie een socialprofitorganisatie?
  2. Zijn jullie een vzw, een feitelijke vereniging of een coöperatie met sociaal oogmerk?
  3. Kan een contactpersoon tijd vrij maken voor studenten?

Als je drie keer “ja!” antwoordde mag je een project indienen.
 1. Komt jouw project in aanmerking? Cera Award accepteert enkel:
  1. Technologische vragen
  2. Projecten die de levenskwaliteit van één van volgende doelgroepen kan verbeteren
   • Mensen in armoede
   • Mensen met een beperking
   • Jongeren in problematische leefsituaties
   • Kwetsbare ouderen
   • Geestelijke gezondheidszorg
  3. Vlaamse en Brusselse projecten
  4. Projecten die een hefboom (kunnen) zijn voor technologische innovatie
  5. Projecten waarbij studenten creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen
  6. Projecten waarbij de studenten kennis maken met de doelgroep van jouw organisatie, of met de socialprofitorsector in het algemeen en jouw organisatie in het bijzonder

Zes keer ja? Dien dan je project in en geef aan waarom jouw project een goed Cera Award project is!


Een evaluatiecommissie screent twee maal per jaar (in februari en augustus) alle ingediende projectideeën.

‘Is het project technisch uitdagend?’, ‘Voor welke opleiding/student/opdracht is het project geschikt?’ en 'Biedt dit project mogelijkheid tot interactie met de doelgroep?' zijn hierbij de hamvragen.

Mogelijks vindt er hiervoor eveneens een verdere verdieping van het onderwerp plaats en neemt de evaluator telefonisch contact op met de organisatie of komt ter plaatse (onderwerpafhankelijk).

Wij maken de projectideeën kenbaar bij studenten (en hun begeleiders). Dit gebeurt via de website en communicatiekanalen van alle deelnemende hogescholen en universiteiten.

Niets voor de doelgroep zonder de doelgroep. Cera Award gelooft in het belang van gebruikersparticipatie. We gaan uit van technische competentie van onze studenten. Maar, meer nog, vragen we engagement!

Een oefening in communicatie, sociale aanpassing en inleving in een kwetsbare doelgroep. Innovaties die er echt toe doen!

Een lokale vertegenwoordiger van Cera brengt in de eindfase van het lopend project een werkbezoek in de socialprofitorganisatie. Hier wordt vooral gepeild naar de extra competenties van de student en de manier waarop hij zich inleeft in de organisatie, diens problematiek en doelgroep, een soort pre-jurering.

Met een ervaringsverslag over de samenwerking met de organisatie en de eigen inzichten in het inlevingsproces geeft de student aan te willen meedingen naar een Cera Award.

Of het project (eindwerk, ontwerpopdracht, stage) geslaagd is qua technische uitdaging, bepaalt de school. Onze jury vraagt net dat ietsje meer. Een technische oplossing wordt een innovatie op maat, de innovatie krijgt maatschappelijke relevantie. Technische studenten moeten de jury overtuigen van hun engagement voor meer inclusie.

Tijdens deze jurering stelt de student samen met de begeleider van de organisatie het project voor. In de jury zetelen leden van de Cera Stuurgroep Zorg in de Samenleving en van de Cera Stuurgroep Coöperatief Ondernemen, en vertegenwoordigers van de partners van Cera Award. Zij peilen naar de manier waarop de samenwerking verliep, hoe de student zich inleefde in de situatie en hoe hij zich heeft aangepast aan de noden van de organisatie en haar doelgroep. Aan de hand van de volgende criteria beslist de jury of een student al dan niet een Cera Award verdient: communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en engagement, creatieve aanpak en doorzetting. Elke student die goed scoort op de Cera Award criteria, verdient een Cera Award.

Cera Award beloont technische studenten met dat ietsje meer. En innovaties die er toe doen, verdienen een podium. Op een jaarlijks event (in september) staan nieuwe technologische toepassingen voor meer een inclusieve en duurzame samenleving in de kijker. Het engagement van de studenten centraal.