• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 
Binnen Cera Award vinden we het belangrijk je op de hoogte te houden van het verloop van het project. Als organisatie kan je dan ook van ons een mail en telefoon verwachten vlak na de evaluatiefase, en als een student/promotor het project oppikken. Ook tijdens de uitwerking van het project zullen we je contacteren, om samen het verloop van het project te bespreken.
Soms werkt één student binnen jouw organisatie, soms is het een groepje studenten. Dat hangt af van project tot project. Bij een ontwerpopdracht werken meestal verschillende studenten aan het project, terwijl vaak slechts één student aan een eindwerk werkt.
In de jury zetelen leden van de Cera Stuurgroep Zorg in de Samenleving en van de Cera Stuurgroep Coöperatief Ondernemen, en vertegenwoordigers van de partners van Cera Award.
Uw project blijft drie jaar ter beschikking op de website, indien niet opgepikt door student. Nadien kan u steeds de vraag motiveren en verlening van beschikbaarheid aanvragen via mail.
Afspraken over intellectuele eigendom worden best gemaakt voor de start van een project.
Cera Award vraagt aan haar onderwijspartners om voor de start van een project goede afspraken neer te schrijven tussen de social profit organisatie, de student en de onderwijsinstelling. Cera Award vraagt dat in die afspraken wordt neergeschreven dat de indienende social profit organisatie ofwel een gratis gebruiksrecht ontvangt op de projecresultaten ofwel het (mede-) eigenaarschap.
Cera Award heeft hierover raamovereenkomsten met haar belangrijkste onderwijspartners.