• project indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten

Afgewerkte Cera Award projecten

Deze dromen werden werkelijkheid

Zuurstofmaskers

Onze doelgroep zijn kinderen en volwassenen met een matige tot diepe mentale handicap. Hun kwaliteit van leven is onze zorg. In ons centrum hebben patiënten regelmatig zuurstoftoediening nodig. De gebruikelijke en op de markt gekende zuurstofmaskers zijn degelijk, maar hebben enkele nadelen waarmee onze patiënten te maken krijgen. We zoeken een andere innovatieve manier om een zuurstofmasker beter en zonder de gewone oorbeschermers ter plaatse te houden..

DetailsDigtiale dagplanner voor mensen met (jong)dementie

In onze snel verouderende maatschappij zal dementie steeds meer voorkomen. Het is een belangrijke maatschappelijke uitdaging om mensen met dementie zo veel mogelijk levenskwaliteit te kunnen bieden. Een bijzondere groep zijn mensen met jongdementie. Het interdisciplinaire team Vivigate ontwikkkeld voor hen een digitale dagplanner. .

DetailsGrace-Age: Hoe evalueert een bewoner zelf de kwaliteit van zorg

In de zorgsector wordt allerlei schalen gebruikt om te evalueren welke zorg een gebruiker nodig heeft. De bestaande tools en vragenlijsten richten zich tot zorgprofessionals. Maar hoe evalueert de gebruiker zelf die kwaliteit van zorg? De bestaande tools zijn niet geschikt voor deze doelgroep. In dit project streefden het woonzorgcentrum Eduard Remy uit Leuven, en de industriële ingenieurs naar een motiverende zelfevaluatietool..

DetailsUniversele myo-elektrische trainingsprothese

Patiënten met een (arm)amputatie, leggen een lang revalidatie proces af. Hierbij hoort dat zij in afwachting van een eventuele prothese, therapie volgen. In deze préprothese fase worden in het revalidatie centrum vaak oefenprotheses gebruik om de client in afwachting van de finale prothese, reeds een eerste vorm van therapie aan te bieden. .

DetailsEpihunter

Ontwikkel een product dat de levenskwaliteit voor kinderen met met non-convulsieve epilepsie (NCSE) en hun omgeving verbetert..

DetailsNeuroscreen bij patienten met onverklaarbare pijn- en vermoeidheidsklachten

Ontwikkel een app met de meest sensitieve neuropsychologische testen die beschikbaar zijn in de vrije ruimte (geen auteursrechten) die onafhankelijk is van de steeds veranderende besturingssystemen van computers en die kan ingezet worden in het plannen van fysisiche en psychosociale revalidatie..

DetailsWhen architecture sounds like music - een kamer voor Caroline

Hoe kan architectuur bijdragen tot zowel de fysieke als cognitieve inclusie voor iedereen? Ontwerp en onderzoek hoe een omgeving kan verbeteren door middel van muziek en architectuur voor een persoon die een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis heeft..

DetailsCook the kitchen

Onderzoek de verbetermogelijkheden van een Universal Design keuken door gebruik te maken van specifieke materialen en een specifieke inrichting..

DetailsDigitaal Johari Venster

Hoe jongeren inzicht geven in hun eigen gedrag?.

DetailsLight up for all

Het Universal Design woonlabo te Hasselt lanceerde de vraag aan studenten architectuur om na te denken over de optimalisatie van het ontwerp van een stopcontact en lichtschakelaar om deze zo bruikbaar mogelijk te maken voor een diversiteit van gebruikers (blinde mensen, mensen in rolstoel,...). Studenten architectuur gingen in dialoog met studenten ergotherapie en effectieve gebruikers om te ‘ontwerpen voor iedereen’ of met de principes van Universal Design (UD ook gekend als Design for All of Inclusive Design). .

DetailsInteractieve games voor jongeren met een verstandelijke beperking

Buiten het educatieve aspect, wil WAI-NOT de jongeren ook een recreatief aanbod bieden. Op de huidige spelletjes pagina bevinden er zich verouderde Flash spelletjes, die door vele browsers en ook mobiel niet ondersteund worden.WAI-NOT droomde van fijne en aangepaste nieuwe interactieve spelletjes die jongeren de mogelijkheid bieden om samen te spelen en met elkaar in interactie te gaan..

DetailsMechanische deurklink voor bewoners met dementie

Bewoners met dementie mogen vrij rondlopen binnen hun afdeling, ondanks de ongemakken dat dit soms met zich mee brengt. Zo gaan bewoners soms ongepast de kamers van medebewoners binnen, bijvoorbeeld bij privébezoek van partner of arts, of in een palliatieve situatie. .

DetailsAutomatisch schommelbed voor mensen met dementie

Het zorgethisch lab deSpiegeling is een plaats waar studenten en professionals uit de zorg zélf zorg kunnen ervaren, en waar over het ervaren van zorg op een ethische manier gereflecteerd wordt . De bekommernis gaat vooral uit naar de meest kwetsbare mensen van onze samenleving, zij die niet meer voor zichzelf kunnen, of durven, opkomen. Mensen met dementie zijn vaak onrustig in hun slaap en geraken ook moeilijk in een vaste en diepe slaap. Sommige mensen met dementie vertonen roepgedrag. Een baby die weent wordt steeds op dezelfde manier getroost: al wiegend, een universele handeling. Een oudere persoon die onverstaanbaar roept, wordt soms gesedeerd. Dit druist in tegen ethische zorgverlening en vormde de motivatie van de vraag om een automatisch schommelbed te ontwikkelen..

DetailsSpeelgoed op afstandbediening binnen een afgebakend terrein

Alle kinderen willen cool speelgoed. Speelgoed op afstandbediening bijvoorbeeld. Maar het is wel vervelend als je in een rolstoel zit en dat autootje valt van tafel. En waarom zijn die controllers zo lastig te bedienen? .

DetailsAutomatisatie van een badruimte voor mensen met dementie

Elk woonzorgcentrum heeft verplicht een badruimte, zelfs al hebben de bewoners een eigen privé-badkamer. In het woonzorgcentrum Mandana in Genk was die badkamer een onaantrekkelijke ruimte. Vorig jaar maakte een interdisciplinair team van studenten van UCLLL een ontwerp om deze badkamer aan te passen en er een heuse wellnessruimte voor mensen met dementie van te maken. Joris, Piet en Wim gingen nog een stap verder, en vertrokken van dat ontwerp om de badkamer-welnessruimte ook echt te bouwen..

DetailsLight up for all

Het Universal Design woonlabo te Hasselt lanceerde de vraag aan studenten architectuur om na te denken over de optimalisatie van het ontwerp van een stopcontact en lichtschakelaar om deze zo bruikbaar mogelijk te maken voor een diversiteit van gebruikers (blinde mensen, mensen in rolstoel,...). Studenten architectuur gingen in dialoog met studenten ergotherapie en effectieve gebruikers om te ‘ontwerpen voor iedereen’ of met de principes van Universal Design (UD ook gekend als Design for All of Inclusive Design). .

DetailsKrijg ik een vuurtje?

De Zavel in de Antwerpse Seefhoek is net een beetje anders. Het is een woonzorgcentrum voor bewoners met een uitbehandeld maar stabiel psychiatrisch ziektebeeld. De basisfilosofie van De Zavel is onderhandelde zorg, afgestemd op de specifieke noden van de doelgroep. Veel bewoners van De Zavel roken. Uit veiligheidsoverwegingen beschikken de bewoners niet over een eigen aansteker, er wordt vuur voorzien in de rookkamer. Helaas zijn de bewoners bijzonder creatief in het ontvreemden van dit zeer gegeerde voorwerp. Veel tijd van het verzorgend personeel ging verloren in zoeken, discussies met bewoners en het in de hand houden van onderlinge twisten tussen de bewoners. .

DetailsShaken not spilled

In 2015 werd ‘Product Innovation Project’ gelanceerd aan KULeuven. Acht studenten van de faculteiten economie en bedrijfswetenschappen, ingenieurswetenschappen en industriële ingenieurswetenschappen vormden hierbij een interfacultair team met als doel het ontwikkelen van een product dat een oplossing biedt aan een probleem. Voor dit pilootproject luidde de op-dracht: ‘Ontwerp een product dat het dagelijkse leven van mensen met tremor verbetert’..

DetailsActivity Center voor personen met een meervoudige beperking

Rozemarijn is een dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking. Van bij de aanvang werd gekozen voor kwaliteit en zorg op maat van de persoon met een beperking en zijn familie. De orthopedagoge van het centrum wou dan ook voor drie specifieke bewoners een op maat gemaakt ‘activity center’ om hen zelfstandig te kunnen animeren. Deze drie bewoners hebben zowel fysieke als ernstige mentale beperkingen waardoor ze veel aandacht en tijd vragen van de begeleiders..

Details