• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten  >>   Cook the kitchen

Cook the kitchenVraag
Onderzoek de verbetermogelijkheden van een Universal Design keuken door gebruik te maken van specifieke materialen en een specifieke inrichting.
Oplossing
Het UD Woonlabo in zijn geheel en het bijbehorend onderzoekslabo is een locatie (living lab) waar onderzoek wordt georganiseerd naar gerichte wooneisen voor iedereen. Nieuwe producten en diensten worden in het UD Woonlabo, Living lab, uitgetest. ‘Live’ scenario’s met grote aantallen gebruikers worden opgezet waarbij kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen worden verzameld en geanalyseerd. Nieuwe oplossingen worden aldus door een assessment geloodst die focust op de vraag of het nieuwe concept, product of applicatie daadwerkelijk de behoefte van de eindgebruiker inlost. Het kan hier onder meer gaan om ergonomische, cognitieve of socio-economische aspecten.De keuken is één van de belangrijkste ruimtes in de woning. Toch ervaren veel mensen belemmeringen bij de uitvoering van sommige handelingen in een keuken. Drinken kan bijvoorbeeld lastig zijn. Als je krachtverlies hebt in je handen, hoe hou je je glas dan goed vast. Als je een visuele beperking hebt, hoe weet je dan of er nog wat drinken in je glas zit en je het glas verder moet kantelen?
Cera Award!
De studenten getuigden hoe hun verschillende invalshoeken en disciplines hun ontwerp versterkten. De jury was ook verheugd met hun grote inzet en gedrevenheid om met hun project een verschil te maken in levens van mensen. En de glazen? Je kan ze bekijken in het Universal Design Woonlabo.
Specificaties
  • Studenten: Ine Lemmens - Jade Deferm - Lauren De Baets - Melanie Geerkens - Tom Demesmaeker - Ynias Beyens
  • Promotor: Jasmien Herssens
  • Studiedomein: Architectuur - Ergotherapie
  • School: UHasselt - PXL
  • Jaar: 2017