• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten  >>   When architecture sounds like music - een kamer voor Caroline

When architecture sounds like music - een kamer voor CarolineVraag
Hoe kan architectuur bijdragen tot zowel de fysieke als cognitieve inclusie voor iedereen? Ontwerp en onderzoek hoe een omgeving kan verbeteren door middel van muziek en architectuur voor een persoon die een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis heeft.
Oplossing
Architectuur draagt bij tot ruimtelijke ervaring en beleving. Hoe kan architectuur bijdragen tot zowel de fyiseke als cognitieve inclusie? Onderzoek toont aan dat (muzikale) beleving therapeutisch en prikkelend werkt voor een diversiteit aan gebruikers. Akoestische kwaliteiten dragen bijgevolg ook bij tot de totaalbeleving. Onze hersenen zorgen dat alle prikkels steeds in evenwicht blijven maar toch is bij iedereen de perceptie verschillend. Aan de hand van de expertise van mensen met een verstandelijke beperking is het interessant om te onderzoeken wat de grenzen zijn voor geluidsarme en geluidsprikkelende omgevingen. Charlotte, Sofie, Marie en Tessa onderzochten deze vraag aan de hand van het verhaal van Caroline. Caroline is een zeer sociale dame van 37 jaar met een mentale beperking en een gedragsstoornis. Ze praat graag met mensen. Caroline heeft een verstandelijk niveau van ongeveer vijf jaar. Ze heeft een uitstekend geheugen en denkt voor haar mentale leeftijd logisch na. Tot de leeftijd van 24 jaar verbleef ze thuis. Caroline is steeds moeilijker geworden, ze begon steeds meer afwijkend gedrag te vertonen. Sinds enkele jaren verblijft ze in een voorziening gespecialiseerd in volwassen met een ernstige mentale beperking en gedragsstoornis. Haar kamer is volledig prikkelarm.
Cera Award!
Onze omgeving beïnvloedt ons, we interageren allemaal met de dingen om ons heen. Dat geldt ook voor mensen met een mentale beperking en een gedragsstoornis. Doordat de relatie met hun omgeving invloed heeft op hun gedrag kunnen simpele oplossingen zoals het gebruik van de juiste muziek of het tonen van persoonlijke beelden al een aangenamer gevoel geven. De studenten getuigden over hoe deze opdracht hen een ruimere kijk gaf op wat het betekent een interieurarchitect te zijn.
Specificaties
  • Studenten: Charlotte Ariën - Sofie Van Esser - Tessa Verreth - Marie Vreys
  • Promotor: Jasmien Herssens
  • Studiedomein: Architectuur
  • School: UHasselt
  • Jaar: 2017