• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten  >>   Neuroscreen bij patienten met onverklaarbare pijn- en vermoeidheidsklachten

Neuroscreen bij patienten met onverklaarbare pijn- en vermoeidheidsklachtenVraag
Ontwikkel een app met de meest sensitieve neuropsychologische testen die beschikbaar zijn in de vrije ruimte (geen auteursrechten) die onafhankelijk is van de steeds veranderende besturingssystemen van computers en die kan ingezet worden in het plannen van fysisiche en psychosociale revalidatie.
Oplossing
Heel wat patiënten krijgen de diagnose van fibromyalgie of chronische vermoeidheid. Ze klagen vaak van atypische klachten samen met concentratie- en geheugenlast. Gezien het onduidelijk klinische beeld en de zeer brede differentieel diagnose, die gaat van puur psychiatrische naar zeldzame metabole erfelijke aandoeningen, duurt het vaak jaren voordat er een duidelijk behandelingstraject voor deze patiënten kan worden uitgestippeld. De enige behandeling op dit ogenblik is revalidatie. Het objectiveren van concentratie-, geheugen,- en planningsproblemen geeft aanwijzingen naar de mogelijke onderliggende diagnoses (organiciteit vs stressrespons), bepaalt de prognose en bepaalt de noodzaak aan bijkomend neurocognitieve training en psychosociale hulp voor bv aangepast werk. Neuropsychologische testen zijn echter duur en niet terugbetaald. Master Industriële Wetenschappen Ben Waumans ontwikkelde in nauwe samenwerking met neurologen van het AZ Sint-Dimphna in Geel niet-commerciële screeningstool waardoor meer patiënten kunnen gescreend worden en waardoor de doorverwijzing voor een volledig neuropsychologisch testonderzoek beter gemotiveerd kan worden. Deze app maakte de meest sensitieve neuropsychologische testen die beschikbaar zijn in de vrije ruimte (geen auteursrechten) beschikbaar en is zo onafhankelijk mogelijk van veranderende besturingssystemen van computers.
Cera Award!
Ben had bewust voor deze masterproef gekozen: "Zelf heb ik zeer ernstige dyslexie en heb hierdoor veel hulp en ondersteuning gekregen. Nu wou ik eens iemand helpen met mijn technische kennis.De neurologen van AZ Sint-Dimphna waren in de wolken over Ben's vermogen om pro-actief met hen mee te denken. Ze getuigden over hoe ongelooflijk fijn het was om met een student te werken waarvoor geen enkele moeite te veel is en die zo veel geduld en flexibiliteit aan de dag kan leggen
Specificaties
  • Studenten: Ben Waumans
  • Promotor: Hans Wambacq
  • Studiedomein: Master Industriële Ingenieurswetenschappen
  • School: KU Leuven - campus Geel
  • Jaar: 2017