• project / masterproef indienen
    Heb jij ook een droom?

Doe mee  >>   project indienen  >>   Afgewerkte Cera Award projecten  >>   Universele myo-elektrische trainingsprothese

Universele myo-elektrische trainingsprotheseVraag
Patiënten met een (arm)amputatie, leggen een lang revalidatie proces af. Hierbij hoort dat zij in afwachting van een eventuele prothese, therapie volgen. In deze préprothese fase worden in het revalidatie centrum vaak oefenprotheses gebruik om de client in afwachting van de finale prothese, reeds een eerste vorm van therapie aan te bieden.
Oplossing
Deze oefenprothesen zijn echter heel kostelijk, zwaar en ontbreken een universeel aanpasbaar verbindingssysteem om zo ergonomisch inzetbaar te zijn voor een breed spectrum van patiënten. Dit had als gevolg dat de oefenprothese steeds vastgehouden werden door de andere hand van de client, wat geen optimale therapie opleverde.
Cera Award!
De sterke interdisciplinaire samenwerking tussen beide studenten leidde tot een sterk product. Het project heeft bovendien een hefboomwerking en leidt potentieel tot meer technologische en 3D-printing toepassingen, getuige de aankoop van een 3D-printer door het UZ Gent.
Specificaties
  • Studenten: Janwit Changsura - Marlies Ruysschaert
  • Promotor: Lieven De Couvreur - Anne Dejager
  • Studiedomein: Industrieel Productontwerp - Ergotherapie
  • School: Howest
  • Jaar: 2017