• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Geanimeerde Avatar als communicatiemiddel voor jongeren met een verstandelijke beperking

Geanimeerde Avatar als communicatiemiddel voor jongeren met een verstandelijke beperkingProbleem
De bedoeling van de vzw is datgene wat jongeren graag doen op internet, ook op hun website aan te bieden, op een toegankelijke manier, voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is communicatie en interactief met elkaar in contact komen. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking geeft dit veel moeilijkheden. Vandaar dat ze hen reeds een avatar module aanreiken. Dit is een vereenvoudigde versie van Apps als “Buddypoke”. De module stelt hun gebruikers in staat een avatar te kiezen, mannelijk of vrouwelijk. Nadien kunnen zij deze avatar gaan aankleden volgens eigen smaak. Ze kiezen een activiteit en sturen deze geanimeerde avatar naar een vriend binnen de vzw gemeenschap. Hierdoor kunnen ook jongeren met een heel beperkte tot geen woordenschat toch tot communicatie komen. De barrière om verbale taal te moeten gebruiken bij het communiceren wordt op deze manier vermeden. Het probleem met de huidige avatar is dat deze niet alleen verouderd en niet attractief oogt. Bovendien werkt de module onvoldoende naar behoren.
Mogelijke oplossing
Ondanks de verouderde en onaantrekkelijk lay-out en het niet altijd naar behoren werken van de module, merken we dat er toch nog geregeld avatars worden verstuurd. De vzw is al geregeld op zoek gegaan, maar zulke modules laten ontwikkelen door hiervoor gespecialiseerde bedrijven is voor een kleine vzw als de onze veel te duur. In het verleden is er ook al samengewerkt met studenten, dit heeft telkens tot een goede uitkomst gezorgd. Er kan voor informatie steeds een beroep gedaan worden op de twee medewerkers van de vzw. Het logo, de mascotte, de look van de website en de spraakondersteuning kan bij hen verkregen worden.
Extra
Specificaties
  • Bachelor & Master
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2016
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
Regio:
  • Vlaams-Brabant
  • Brussels Hoofstedelijk Gewest