• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Een verkeerspark ter ondersteuning van opvoedingshulpverlening

Een verkeerspark ter ondersteuning van opvoedingshulpverleningProbleem
De kinderen van onze doelgroep, komen vaak uit kansarme gezinnen waar er vaak weinig mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen zowel op motorisch vlak, sociaal vlak,... Wanneer we begeleidingen doen in ons centrum willen we hen maximale kansen aanbieden. Naast verschillende opvoedingsmodules en ondersteuningsplannen hebben we ook aandacht voor hun motorische ontwikkeling. Zo hebben we o.a. een mooie (buiten)speeltuin voor groot en klein in ons centrum om de kinderen (al dan niet samen met hun ouders) optimaal te laten bewegen, maar ook om te leren samen spelen,... en voor de ouders om hen aan te leren hoe ze met hun kind kunnen spelen, wat de gevaren zijn,... We hebben nog een mooi grasveld ter beschikking waar we heel graag een verkeerspark voor de kinderen van willen maken.
Mogelijke oplossing
Een plaats waar de kinderen fijn kunnen fietsen, skealeren, met de go-kart rijden,... én waar we ze bewust kunnen maken van het verkeer en de regels die daarbij horen. Ook naar de ouders toe zit hierin een opvoedingsmogelijkheid om te leren hoe ze hun kind kunnen begeleiden in het verkeer. Wij zouden graag een plan laten ontwerpen van een dergelijk (mini)verkeerspark om vervolgens het project in te dienen bij een serviceclub. Een plan betekent voor ons, het uittekenen van het verkeerspark, welke materialen zijn hiervoor het best geschikt, wat is de kostprijs,...
Extra
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: jongeren in problematische leefsituaties
  • Startjaar: 2016
Studiedomein:
  • Architectuur
Regio:
  • Limburg