• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Een scooter-oplaadstation voor personen met een handicap

Een scooter-oplaadstation voor personen met een handicapProbleem
Het tehuis biedt plaats aan 28 volwassen personen met een (motorische) handicap. Meer en meer bewoners maken, naast hun (elektronische) rolwagen, gebruik van een scooter om zich buitenshuis te verplaatsen. Het project wil een oplossing bieden aan twee problemen die zich voordoen: Enerzijds kampen we wat parking en opladen betreft binnenshuis met plaatsgebrek - gezien alle ruimten een bestemming hebben, en slaapkamers of gangen omwille van de brandveiligheid niet in aanmerking komen. Anderzijds zijn een aantal van onze scootergebruikers niet in staat om de handelingen te verrichten die nodig zijn om hun scooter na gebruik opnieuw op te laden - of bij een nieuw vertrek te ontkoppelen. Tenslotte ligt de zorg voor het milieu onze gebruikersraad nauw aan het hart. Mocht dus gans dit project kunnen worden uitgewerkt op basis van zonne-energie draagt onze organisatie ook op dat vlak haar steentje bij. Op dit ogenblik is er binnen de organisatie geen budget voorzien om de gemaakte ontwerpplannen in dit project ook meteen te laten ontwikkelen. Dit onderwerp zou voor studenten dus vooral inhouden dat zij onderzoeken wat mogelijk is en hiervoor een ontwerp maken zodat de organisatie dit later kan laten ontwikkelen. Als er op de één of andere manier toch al iets gewijzigd kan worden blijft dit natuurlijk een optie.
Mogelijke oplossing
1) Ombouwen van voormalige garage op een oordeelkundige manier als bergplaats én oplaadplaats voor scooters 2) Het inrichten van een aantal "oplaadunits", waar scooters automatisch worden opgeladen wanneer zij hiermee contact maken, zou de zelfstandigheid van deze bewoners ten goede komen. Door onafhankelijk van begeleiding te kunnen toekomen en weer te vertrekken vergroot meteen ook het zelfwaardegevoel, en komt er bij begeleiding tijd vrij voor andere zaken dan louter technische assistentie. Gezien er geen overschot is aan personeel is dit laatste een niet onbelangrijk neveneffect van dit project.
Extra
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2011
Studiedomein:
  • (Electro)mechanica
  • Architectuur
Regio:
  • West-Vlaanderen