• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Slaap wel - woon veilig: technologisch ondersteund toezicht

Slaap wel - woon veilig: technologisch ondersteund toezichtProbleem
In onze en vele residentiële voorzieningen voor minderjarigen met gemengde doelgroep zijn we al wel eens geconfronteerd met sexueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen/jongeren onder elkaar. In bijzondere jeugdzorg wordt de opvang dikwijls kleinschalig georganiseerd, in leefgroepen - huizen waarin een zo normaal mogelijk leven mogelijk is. Daar ligt meteen ook een grote kwetsbaarheid. Concreet verblijven er in een afdeling ongeveer 10 minderjaringen (3-18 jaar). Zij worden 24/24 begeleid door één of twee begeleiders. Die kunnen uiteraard niet overal tegelijk zijn. 's nachts is er een slapende nachtdienst. Een 'sluitende' oplossing ligt niet voor de hand, we beschouwen het probleem als complex. Ik tracht dat te illustreren met enkele beschouwingen/simulaties: een slot met vaste kruk aan de buitenkant is niet afdoend, de begeleider moet steeds binnen kunnen, het kind wordt mogelijk 'gepaaid' om toch van binnenuit te openen; een camerasysteem is 's nachts geen oplossing want de begeleider slaapt en heeft zijn nachtrust ook nodig, op de kamers mag het bovendien niet omwille van privacy; een geluidssignaal is 's nachts geen goede oplossing want er zijn geen toiletten op de kamers en de begeleider mag niet onnodig worden gewekt; een geluidssignaal overdag is hinderlijk want dikwijls mogen kinderen dan wél bij elkaar op de kamer; sommige kinderen hebben onvoldoende aanvoelen van siituaties die onveilig zijn of laten zich intimideren zodat ze niet (tijdig) waarschuwen of roepen wanneer ze zich in een onveilige situatie bevinden, .... Ik hoop dat de probleemstelling enigzins duidelijk is en dat ik met deze beschrijving de interesse kan opwekken. Graag bereid tot bijkomende toelichting.
Mogelijke oplossing
Een 'slim' systeem dat een aantal mogelijk traumatische gebeurtenissen mee kan helpen voorkomen zou een hulp kunnen zijn in heel wat private voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand en wellicht ook in de gehandicaptenzorg.
Extra
Op situaties van sexueel grensoverschrijdend gedrag wordt terecht maatschappelijk zeer alert gereageerd, als voorziening moeten we voor het welzijn van onze kinderen en jongeren maximaal inzetten op een veilige woonomgeving. Al zijn we er ons van bewust dat niet alles kan worden uitgesloten. Er is een rondvraag gebeurd bij collega-voorzieningen in de BJB. In sommige voorzieningen zijn goed gescheiden slaapplaatsen - gangen, in sommige voorzieningen is dat niet het geval en laat de infrastructuur dat ook niet toe. Elke oplossing lijkt maar een deeloplossing. We hebben nog geen externe bedrijven gecontacteerd. Wij achten het wenselijk met de student het probleem (de leefomgeving van de kinderen, de pedagogische elementen, de organisatie van de begeleiding en het toezicht) in al z'n facetten toe te lichten en oplossingsvoorstellen te evalueren ifv hun praktische bruikbaarheid.
Specificaties
  • Master
  • Doelgroep: jongeren in problematische leefsituaties
  • Startjaar: 2012
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
  • Nog niet bepaald
Regio:
  • Antwerpen