• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Een website voor jongeren met een beperking toegankelijker maken door middel van scanning

Een website voor jongeren met een beperking toegankelijker maken door middel van scanningProbleem
De bedoeling van de organisatie is datgene wat jongeren graag doen op internet, ook op hun website aan te bieden, op een toegankelijke manier, voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Veel van onze gebruikers hebben niet alleen een verstandelijke beperking, maar ook een fysieke beperking. Uit een rondvraag bij ons doelpubliek kwam de vraag om de organisatie website te voorzien van scanning. Scanning is er voor personen waarvoor navigeren met de muis te moeilijk of onmogelijk is. Zij kunnen dan via allerlei hulpmiddelen, zoals een joystick, een schakelaar, mond- of hoofdstokbediening navigeren op de website. De bedoeling is om scanning te implementeren in onze website. Dit zou op twee niveaus dienen te gebeuren: scanning implementeren in de interne navigatiestructuur van de website scanning implementeren in de geïmporteerde concent
Mogelijke oplossing
De vraag naar scanning komt van de jongeren zelf. Onze website wordt druk bezocht, maar is dringend toe aan de implementatie van scanning. Dit zal de toegankelijkheid tot onze website alleen maar vergroten. De offline versie van onze website wordt ter beschikking gesteld van de student.
Extra
Er kan voor informatie steeds een beroep gedaan worden op de twee medewerkers van de organisatie. Er zou ook regelmatig contact zijn met de programmeur van de organisatie.
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2014
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
Regio:
  • Vlaams-Brabant
  • Brussels Hoofstedelijk Gewest