• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Audiovisueel bewakingssysteem tijdens de nacht voor personen met een verstandelijke beperking

Audiovisueel bewakingssysteem tijdens de nacht voor personen met een verstandelijke beperkingProbleem
Tijdens de nachtsituatie merken wij dat de zorg bij de bewoners steeds toeneemt (onrust, medische opvolging, ronddolen,...). Sommige mensen hebben nood aan een permanente opvolging tijdens de nacht. Dit is vandaag niet zo eenvoudig omwille van de constructie van het gebouw (veel betonijzer waardoor bestaande toestellen tilt slaan) Commerciële toestelllen voldoen niet aan onze vraag. We zijn dus op zoek naar mensen die zo'n toestel op maat van onze voorziening kunnen ontwerpen. We kiezen bewust voor een verplaatsbaar en dus geen vast bewakingssysteem omwille van de kostprijs. Een mobiel systeem kan op meerdere kamers worden gebruikt. Tot op heden werkten wij met een babyfoon maar dit is enkel een akoestische bewaking. Optische systemen zijn slechts beperkt bruikbaar omwille van afstand en constructie gebouw waardoor signalen niet ver genoeg gaan. Bij gebruik van meerdere systemen terzelfdertijd is er vaak interferentie. Het systeem zal ook moeten rekening houden met de wet op de informatieveiligheid. Het is zo dat alle informatie (zowel schriftelijk, mondeling, digitaal of beeldmateriaal) moet behandeld worden conform de richtlijnen rond bescherming van de privacy/levenssfeer van elke persoon. Gegevens mogen dus niet zomaar doorgegeven worden en mogen enkel gebruikt worden voor welomschreven doeleinden en worden na verloop van tijd vernietigd. In de normale handel hebben wij tot op heden nog geen oplossing gevonden ondanks de aankoop van diverse systemen.
Mogelijke oplossing
De moeilijkheid zal zijn om rekening te houden met de constructie van het gebouw zodat signalen voldoende ver reiken tot in de bewakersruimte. Ook de interferentie bij gebruik van meerdere systemen zal moeten aangepakt worden. Wij hopen tot een systeem te komen waarbij enkele controlecamera’s terzelfdertijd een aantal kamers kunnen bewaken en dit vanuit 1 centraal punt. Indien we sneller kunnen ingrijpen bij problemen zal dit de nachtrust en de psychische toestand van de bewoner verbeteren. We zullen ook een beter zicht hebben op de soort problemen zodat we een adequaat ondersteuningsplan kunnen ontwikkelen al of niet in samenspraak met de medisch verantwoordelijke en ortho-agoog.
Extra
De studenten zullen zeker ter plaatse moeten komen om gebouw te onderzoeken en te horen wat de problemen zijn. Zij zullen zeker kennis kunnen maken met de problemen van onze doelgroep en de zoektocht naar een oplossing hiervoor. Hiervoor mogen zij communiceren met onze mensen.
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2015
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
  • Electronica
Regio:
  • Oost-Vlaanderen