• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Een aangepast veilig systeem om een schommelzetel automatisch te laten functioneren

Een aangepast veilig systeem om een schommelzetel automatisch te laten functionerenProbleem
De indienende organisatie werkt met mensen met een diep mentale beperking. Een terugkerende activiteit voor de zorgvragers zijn de schommelzetels in de voorziening. Dit is een kleine groepactiviteit waar meerdere zorgvragers aan deelnemen. De begeleiders zullen steeds de voorziene tijd verdelen onder de deelnemers. Bij het gebruik van de schommels waar zorgvragers in plaats nemen ondervinden zij steeds het probleem dat deze na enige (korte) tijd stilvallen door het feit dat de aanwezige begeleider op dat moment een andere deelnemer aan het begeleiden is en niet altijd alle handen vrij heeft om opnieuw de schommel(s) in beweging te zetten.
Mogelijke oplossing
De organisatie is dus heel concreet op zoek naar een eenvoudig, veilig systeem om een schommel automatisch te laten bewegen. Het systeem moet individueel ingesteld kunnen worden om de veiligheid van de zorgvrager te kunnen garanderen en voorzien van een afstandsbediening om indien nodig het systeem stop te zetten. Als andere optie volstaat ook een uitgewerkt ontwerp dat eventueel aan lage kost door de technicus van de voorziening gebouwd kan worden.
Extra
Ideaal kunnen de studenten hun systeem ook bouwen, - een beperkt budget kan hiervoor ter beschikking worden gesteld.
Specificaties
  • Bachelor & Master
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2015
Studiedomein:
  • Productontwikkeling
  • (Electro)mechanica
Regio:
  • Antwerpen