• project steunen
  Wil je deel uitmaken
  van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   OTL Brain Fase II

OTL Brain Fase IIProbleem
Binnen het centrum is een maatapplicatie ontwikkeld rond de volgende domeinen: volledige beheer van cliëntendossiers, digitaliseren & optimaliseren van alle agenda’s en voldoen aan de wettelijke vereisten voor de opvolging van VAPH dossiers (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Deze applicatie is ontwikkeld door 2 master studenten van KULeuven (Groep T) met steun van CERA-Award en steeds onder begeleiding en coaching van een externe senior developer. Voor de juiste focus en prioriteiten is ook een externe projectleider en business analist aanwezig.

De gebruikte technologie is SQL server 2014 Standaard database en Visual studio 2013 .Net ontwikkelomgeving. De code wordt opgevolgd via TFS 2013 online. Teneinde snel te kunnen ontwikkelen is gekozen de applicatie als winform applicatie te ontwikkelen.

Probleemstelling:
Nu de basis applicatie afgewerkt is en de eerste (test)resultaten zeer beloftevol zijn, wil OTL graag een volgende fase opstarten. Dit in samenspraak met CERA-Award en KULeuven (Groep T) zodat grotere projecten over meerdere jaren kunnen opgevolgd en uitgevoerd worden. In deze volgende fase worden een groot aantal functiedomeinen opgelijst waarbinnen OTL graag verdere ontwikkelingen ziet gebeuren.

Niet alle mogelijke gewenste domeinen zullen uitgevoerd kunnen worden. Samen met de studenten en de OTL verantwoordelijken wordt een prioriteitenlijst opgesteld.
Mogelijke oplossing
Te ontwikkelen functiedomeinen
1) Ontwikkelen van mobiele digitale agenda op basis van bestaande database: Specifiek aan de doelgroep van OTL is de nood om steeds de laatste informatie met betrekking tot het te volgen programma te kunnen raadplegen op elk moment op elke plaats. Het staat de studenten vrij dit te bekomen via technologie naar keuze (webpagina, specifieke app, third party applicaties,…). Dit project dient volledig door de studenten opgezet te worden (analyse – selectie technologie – ontwikkeling – testen).
2) Voor de bevestiging van deze afspraken wordt gezocht naar een interface met bestaande sms-server, mailserver, … Dit project dient volledig door de studenten opgezet te worden (analyse – selectie technologie – ontwikkeling – testen).
3) Aanpassen van huidige winform applicatie: Kleine procesaanpassingen – visuele interface upgrade met behulp van reeds aangekocht DevExpress controls – facturatie(voorbereiding) verder uitwerken – eenvoudige rapportering in excel met connectie naar databank.
4) Ontwikkelen van interface met E-ID reader.
5) Ontwikkelen van een eenvoudige interface met Outlook. Heel OTL werkt met Office 2013. Een eenvoudige interface ‘OTL Brains –Outlook 2013’ dient ontwikkeld te worden zodat het gebruiksgemak sterk stijgt. Te behandelen domeinen zijn doorstromen van contactgegevens en automatisch openen en opvullen van emails vanuit OTL Brains, optioneel mogen ook afspraken doorgestuurd worden.
6) Ontwikkelen van een complexe communicatie via webservice met VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Dit project dient volledig door de studenten opgezet te worden (analyse – ontwikkeling – testing).
Extra
Er wordt gezocht naar 2 gemotiveerde master studenten met een brede waaier aan IT kennis. OTL verbindt zich ertoe steeds een externe senior developer en business analist/project leider te voorzien zodat er steeds een goede omkadering en professionele ondersteuning voor handen is. Een up-to-date IT infrastructuur is aanwezig.
Specificaties
 • Bachelor
 • Doelgroep: geestelijke gezondheidszorg
 • Startjaar: 2015
Studiedomein:
 • Informatica/Programmeren
Regio:
 • Limburg
 • Vlaams-Brabant
 • Brussels Hoofstedelijk Gewest