• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Dementie door het oog van de slimme sensor

Dementie door het oog van de slimme sensorProbleem
Dementie is wereldwijd een steeds meer voorkomend ziektebeeld dat nog verder zal toenemen door de vergrijzing van de bevolking. In België wordt maar liefst 1 op 5 van de ouderen geconfronteerd met dementie in hun leven. Hier bovenop willen deze ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Er is een tendens naar “ageing in place”. Door de fysieke en mentale achteruitgang hebben ouderen met dementie steeds meer moeite met zelfstandig thuis te blijven wonen. Er wordt meer ondersteuning uit de omgeving verwacht, maar zorgprofessionals en mantelzorgers ervaren hierdoor een te grote werkdruk. Ze zijn opzoek naar een draagvlak bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Mogelijke oplossing
Vanuit deze gedachte wordt er samen met het project Stay@home with dementia (een tweejarig project als initiatief van de Hogeschool PXL in samenwerking met VIVES Zorglab en KU Leuven gesubsidieerd door Vlaio) op zoek gegaan naar de belangrijkste knelpunten bij mantelzorgers en zorgprofessionals van personen met dementie. Een slimme sensor kan een oplossing zijn voor mantelzorgers en zorgprofessionals omdat het de mogelijkheid geeft vanop afstand een calamiteit te bekijken en op te volgen. Met zijn verschillende mogelijkheden kan een residentiële opname uitgesteld worden. Wat met de opkomst van de nieuwe wetgeving en het ethische dilemma dat vaak vergeten wordt? Zijn mensen reeds klaar voor deze hoog technologische toepassing? Al deze vragen vormen de voedingsbodem van het onderzoek.
Extra
Het doel van het project is om de problematiek rondom ouderen met dementie in kaart te brengen en na te gaan of het haalbaar is hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De vraag is waar personen uit de omgeving van ouderen met dementie ondersteund moeten worden en of dit met behulp van zorgtechnologie kan vervult worden. Er zal onderzocht worden welke slimme sensoren er op de markt zijn en hoe deze gehanteerd worden. Ook de perceptie van mantelzorgers en zorgprofessionals tegenover deze state-of-the-art technologie zal onderzocht worden. De verkennende studie omvat focusgesprekken met zorgprofessionals, diepte interviews met mantelzorgers en een marktverkenning van de aanwezige slimme sensoren die reeds geïmplementeerd worden.
Specificaties
  • Master
  • Doelgroep: kwetsbare ouderen
  • Startjaar: 2018
Studiedomein:
  • Productontwikkeling
Regio:
  • Vlaams-Brabant
  • West-Vlaanderen