• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Voice Assistant

Voice AssistantProbleem
Verplegend personeel in ziekenhuizen ondervindt een hoge werkdruk omwille van het groot aantal patiënten in vergelijking met de beschikbare tijd. Hierdoor wordt het optimaal geven van kwaliteitsvolle zorg gehinderd, is de verpleegkundige minder in staat om kostbare en essentiële taken uit te voeren en werkt dit ten nadele van de patiënt. Een veelvoorkomend en tijdrovend probleem is dat het verplegend personeel vaak repetitieve vragen van patiënten moet beantwoorden (vb. Wat zijn de bezoekuren?).
Mogelijke oplossing
Deze vragen zouden beantwoord kunnen worden door middel van een chatbot (i.e. conversational agent). Een chatbot is een virtuele assistent die kan antwoorden op vragen, en is vergelijkbaar met Siri (Apple) of de Google Assistant. Het doel is het creëren van een proof-of-concept (POC) van zo’n chatbot. Vermits dit concept nog helemaal niet gangbaar is in ziekenhuizen, maar de wereld van virtuele assistenten wel een hot-topic is, hopen we de eerste belangrijke stappen van dit innovatief idee uit te werken. Indien deze POC effectief bewijst te zijn, lijkt het ons een meerwaarde deze te implementeren in de ziekenhuisarchitectuur. Eveneens zal er nagedacht worden over General Data Protection Regulation aangezien er gewerkt wordt in een ziekenhuisomgeving.
Extra
De vragen die door de chatbot beantwoord zullen worden, worden onderverdeeld in twee groepen: algemene vragen en patiënt-specifieke vragen. De algemene vragen verschillen niet per patiënt en dienen niet beveiligd te worden. Voorbeelden hiervan zijn ‘Is de cafetaria nog open?’ en ‘Wat is het adres van het ziekenhuis?’. Vragen vallend onder patiënt-specifieke vragen verschillen wel van patiënt tot patiënt, en dienen wel beveiligd te worden. Dit omdat het onze intentie is om deze Voice Kit te connecteren met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Voorbeelden hiervan zijn ‘Wie is mijn dokter?’ en ‘Wanneer staat mijn volgend onderzoek gepland?’.
Specificaties
  • Master
  • Doelgroep: geen
  • Startjaar: 2018
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
  • Informatica/Systeembeheer
Regio:
  • Limburg