• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Snoezelruimte Toverland

Snoezelruimte ToverlandProbleem
Kinderen en jongeren met een beperking hebben nood aan aangepaste en aangename prikkels om een zinvolle vrijetijdsbesteding te kunnen realiseren. Door hen aangename prikkels aan te bieden, zijn ze gemotiveerd hun motoriek te intensiveren. Bovendien heeft deze doelgroep grote nood aan betekenisverlening gezien zij minder kansen hebben tot het verwerven van positieve betekenisverlening. Dankzij deze prikkels hebben zij kansen tot een groter zelfwaardegevoel.
Mogelijke oplossing
Het aanbieden van een aangepaste snoezelaccomodatie met de juiste snoezelmethodiek biedt een antwoord aan de doelgroep van kinderen en jongeren met een beperking om hen te stimuleren en aan te moedigen acties te ondernemen die hun zelfwaardegevoel kan verhogen én hen een zinvolle vrijetijdsbesteding garandeert. Bovendien is het aanbieden van een aangepaste snoezelruimte een effectieve manier om tot een interactieve communicatie te komen.
Extra
De volgende prikkels worden met het thema Toverland aangeboden: - Interactieve spiegel - Interactieve magic carpet waar elke 10 minuten een andere speelse activiteit geprojecteerd wordt op de vloer waar zij een aangenaam effect bekomen - Fluo-eilandje - Interactief bubble-unit - Toverbol - Fluo-aquarium met sensoren - Smartboard met uitnodiging tot creaties - Enz.
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2018
Studiedomein:
  • Architectuur
Regio:
  • Vlaams-Brabant