• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Make it your choice

Make it your choiceProbleem
Jongeren met ernstige autisme spectrum stoornis zijn vaak erg geïnteresseerd in technologie, maar ervaren moeilijkheden om ermee te interageren. Een computermuis is bijvoorbeeld niet gebruiksvriendelijk genoeg. Gezien deze jongeren niet spreken is het moeilijk om met hen te communiceren en dient de verzorger bepaalde beslissingen (vb: maaltijdkeuze of muziekkeuze) in hun plaats te nemen. Het zou leuker zijn indien de jongeren deze keuzes zelf kunnen maken.
Mogelijke oplossing
Ontwikkel een aangepaste computermuis dat deze jongeren makkelijk kunnen hanteren zodat ze meer autonomie krijgen.
Extra
Meer informatie over het project is te vinden op: www.instructables.com/id/Autistic-Children-Remote-Control
Specificaties
  • Master
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2018
Studiedomein:
  • (Electro)mechanica
Regio:
  • Brussels Hoofstedelijk Gewest