• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   When music meets science

When music meets scienceProbleem
Een heel aantal mensen zijn sociaal geïsoleerd en voelen zich eenzaam. Hierbij enkele cijfers: 18% van de volwassenen (18j-79j) voelt zich bijzonder emotioneel eenzaam; 14% van de volwassenen voelt zich zowel emotioneel als sociaal eenzaam; ongeveer 1 op 5 volwassen persoon onder 30j rapporteert een ernstig tekort aan contacten met vrienden en familie. Sociale isolatie heeft o.a. mentale problemen als gevolg zoals laag zelfbeeld, schaamte, eenzaamheid, depressie, maar heeft ook fysische problemen als gevolg waarvan de effecten op het sterftecijfers te vergelijken zijn met effecten van roken en andere risico factoren.
Mogelijke oplossing
Ontwikkel een product dat muziek gebruikt om sociaal isolement te doorbreken en sociale interacties en communicaties stimuleert. We verwachten een mix van therapie en technologie.
Extra
Dit project wordt uitgewerkt door een interdisciplinair team (PIP Leuven). Als doelgroep hebben ze gekozen voor kinderen met autisme.
Specificaties
  • Master
  • Doelgroep: mensen met een beperking
  • Startjaar: 2018
Studiedomein:
  • Andere
Regio:
  • Vlaams-Brabant