• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   Digitaal Johari Venster

Digitaal Johari VensterProbleem
Het Johari venster is een model dat mensen helpt hun communicatie beter te begrijpen. Op internet bestaan er verscheidene tools om dit Johari venster interactief toe te passen. Het werkt als volgt: Je maakt een omschrijving van jezelf qua communicatie door gebruik te maken van een vaste lijst adjectieven. Je vraagt vrienden / collega’s je communicatiestijl te omschrijven op basis van dezelfde lijst. Op basis hiervan kan een rooster opgebouwd worden van overlappingen en verschillen. Met dit rooster kan dan verder gewerkt worden in de begeleiding. Geen enkele beschikbare tool is helemaal geschikt voor onze doelgroep. Daarom wordt er ook weinig of geen gebruik van gemaakt. Het zoeken naar een samenwerking tussen ICT en Zorg is in Vlaanderen nog niet erg groot. Via studenten kan deze samenwerking echt vorm krijgen.
Mogelijke oplossing
Deze tool zou gebruikt kunnen worden in de individuele psychologische begeleiding van onze doelgroep. We hebben echter een meer dynamische en aangepaste versie van deze tool nodig, meer op maat van onze doelgroep.
Extra
De organisatie doet een kwalitatief en gedifferentieerd hulpaanbod aan gezinnen en hun kinderen binnen de regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde. Dit aanbod wil beantwoorden aan de vraag en de behoefte naar welzijn bij deze gezinnen vanuit het aangrijpingspunt “kinderen/jongeren”.
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: geen
  • Startjaar: 2017
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
  • Informatica/Systeembeheer
Regio:
  • Vlaams-Brabant