• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Startende veelbelovende projecten  >>   P-patient

P-patientProbleem
De dienst communicatie werkt aan een nieuwe website. Daarbij wil het een inspanning doen om "patient empowerment" te stimuleren. Dat is ook de filosofie van het ganse ziekenhuis. De middelen voor het bouwen van de site zelf zijn voorzien. Maar voor een applicatie die patiënten empowered, zeker de zwaksten, zijn geen middelen en er is overigens nog geen Belgische technologische innovatie op de markt. Er zijn steeds vaker patient empowerment-initiatieven maar die dreigen te veroorzaken wat ze willen voorkomen: ze riskeren de digitale kloof te verhogen. Wie al empowered is, wordt dat nog meer en wie het niet is, raakt verder achter. Daarom wil het ziekenhuis op zijn nieuwe site een applicatie voorzien die de meest kwetsbare patiënten - o.m. laag- en ongeletterden (volgens de cijfers tussen de 15 en 25% van de Belgische bevolking! - te ondersteunen bij het bezoek aan het ziekenhuis en aan de specialist. Het ziekenhuis is complex en contacten ermee zijn voor kwetsbare patiënten soms bijzonder dysoriënterend. In een fase dat mensen gezondheidszorgen hebben, moet de zorgomgeving juist rustgevend en vertrouwenswekkend zijn. De app moet daartoe bijdragen. De nood is hoog, de financiële middelen om dat zelf te realiseren onbestaande!
Mogelijke oplossing
Inhoudelijk veel materiaal ter beschikking, interactie met doelgroep zal nodig en mogelijk zijn, verder IT-onderhoud en eventuele ondersteuning door de IT-dienst van het ziekenhuis kan eventueel besproken worden
Extra
Specificaties
  • Bachelor
  • Doelgroep: geen
  • Startjaar: 2015
Studiedomein:
  • Informatica/Programmeren
Regio:
  • Vlaams-Brabant
  • Brussels Hoofstedelijk Gewest