WAT?

Missie

In co-creatie nieuwe technologische toepassingen creëren voor een duurzamere en inclusievere samenleving.

Thema academiejaar 2019-2020: DementieCera Award wil proactief inzetten op de meest zorgbehoevende ouderen en legt daarom de focus op de levenskwaliteit van mensen met dementie die in een woonzorgcentrum verblijven.Focusthema’s


1. Communicatie en kwaliteit van relaties

Betekenisvolle en authentieke contacten tussen de zorgverleners, de persoon met dementie en zijn mantelzorgers, is een ankerpunt voor de zorgrelatie van mensen met dementie. Het is in die zorgrelatie dat zorgverleners op zoek gaan naar wat echt op het spel staat en wat bijdraagt tot iemands levenskwaliteit en zinbeleving.

Enkele denkpistes:

 • Hoe herken je pijn bij mensen met dementie die nog nauwelijks kunnen communiceren?
 • Hoe communicatie optimaliseren tussen betrokkenen rondom persoon met dementie?
 • Hoe krijgt de mantelzorger / het familielid persoonlijke informatie van de persoon met dementie tot bij het verzorgend personeel? Hoe de persoon met dementie in woonzorgcentrum beter leren kennen via familie?

2. Normalisatieprincipe

Personen met dementie mogen nooit herleid worden tot hun aandoening. Zij blijven in de eerste plaats mensen met een stem en met een plaats in de samenleving. ‘Gewoon’ kunnen blijven leven en de dag doorbrengen en deelnemen aan het maatschappelijke leven is de essentie.

Enkele denkpistes:

 • Hoe kan technologie bijdragen tot het prikkelarm maken van publieke plaatsen?
 • Hoe kunnen prikkels tot een minimum herleid worden bij uitstappen van het woonzorgcentrum, nl reizen, daguitstappen, zwemmen, rolstoeldansen,...
--%>

WAAROM?

wat is de meerwaarde om deel te nemen aan 'Cera Award' Masterproef?


Onderwijsorganisatie

Studenten

 • Proeftuin: mogelijkheid om ideeën en theorie uit te proberen en af te stemmen in realiteit en met professioneel team
 • Extra coaching en begeleiding door meter- en peterschap (RAR-leden Cera en experten Cera Award netwerk)
 • Beperkt werkingsbudget wordt ter beschikking gesteld
 • leren reflecteren over eigen werk
 • leren samenwerken met socialprofitsector en experten
 • ontwikkelen probleemoplossend denken
 • leren presenteren / pitchen
 • bevorderen van normen en waarden
 • een troef op CV (award uitreiking in oktober)
 • versterken van sociale, communicatieve en creatieve competenties
 • unieke ervaring op academisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak
 • ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden

Docenten

 • Mogelijkheid om studenten naast theorie ook voeling te laten krijgen met maatschappelijke noden en realiteit
 • Bevordert netwerkmogelijkheden met experten binnen het maatschappelijk thema
 • Creëren van nieuwe mogelijkheden voor onderzoek met maatschappelijk oogmerk
 • Bevordert ‘awareness’ door eindevent en nationale persberichten

Woonzorgorganisatie

 
 • Bevordert waardering voor personeel
 • Oplossing voor nood in de organisatie, door extra coaching via meter- en peterschap van het project
 • Bevordert bewustzijn over sociale problemen in de gemeenschap
 • Biedt nieuwe perspectieven voor de organisatie
 • Mogelijkheid om technische kennis verder uit te bouwen via universiteit
 MASTERPROEF IMEC ?

Mission Lucidity