• opgepikte projecten
    technische projecten
    voor talent met engagement

Home  >>   Opgepikte Cera Award projecten

Opgepikte Cera Award projecten

Aan deze dromen wordt gewerkt

Slimme sensoren bij ouderen

In het project slimme sensoren bij ouderen wordt er een verkennende studie uitgevoerd naar de vraag of een slimme sensor al dan niet ondersteuning kan bieden voor ouderen met dementie in hun thuissituatie.

DetailsSlim incontinentiemateriaal

Hoe kan je betere zorg op maat leveren in een woonzorgcentrum? Hoe krijg je inzicht in welk incontinentiemateriaal er het best bij elke bewoner past en wanneer we dit materiaal het best vervangen.

DetailsLengoCook

Ontwikkel een kookapplicatie voor jongeren met een beperking (autisme) met als doelstelling hen meer onafhankelijkheid te verstrekken en zo tegemoet te komen naar hun drang om zelfstandig te kunnen wonen.

DetailsSnoezelruimte Toverland

Richt een nieuwe snoezelruimte in gericht op kinderen en jongeren met een beperking, waarbij er gezocht wordt naar specifieke zintuigelijke prikkels om deze doelgroep te boeien en te activeren. Gezien hun cognitieve beperktheden worden de zintuigelijke prikkels aangeboden in een specifiek thema, nl. Toverland.

DetailsVoice Assistant

Verbeter de levenskwaliteit van patienten in een ziekenhuis, door tijd van verplegend personeel vrij te maken en meer kwalitatieve hulp te bieden aan patienten.

DetailsPolypill

Doelstelling is verschillende farmaceutische activa in een patiëntspecifieke dosering te combineren in één pil. Deze activa kunnen verwerkt zijn in globulen, granulen, of een andere vorm. Bedoeling is om een apparaat te ontwerpen dat deze eenheden in de juiste hoeveelheden kan afvullen in capsules.

DetailsMake it your choice

Jongeren met ernstige autisme spectrum stoornis zijn vaak erg geïnteresseerd in technologie, maar ervaren moeilijkheden om ermee te interageren. Een computermuis is bijvoorbeeld niet gebruiksvriendelijk genoeg.

DetailsWandelparcours voor personen met dementie

Mensen met dementie raken snel gedesoriënteerd waardoor ze geen zin meer hebben om naar buiten te gaan en steeds minder en minder bewegen. Dit heeft uiteraard fysische problemen als gevolg.

DetailsWhen music meets science

Een heel aantal mensen zijn sociaal geïsoleerd en voelen zich eenzaam. Hierbij enkele cijfers: - 18% van de volwassenen (18j-79j) voelt zich bijzonder emotioneel eenzaam - 14% van de volwassenen voelt zich zowel emotioneel als sociaal eenzaam - ongeveer 1 op 5 volwassen persoon onder 30j rapporteert een ernstig tekort aan contacten met vrienden en familie

DetailsGewichtscontrolerende schoen voor revalidatie

Ontwikkel een gewichtscontrolerende schoen dat aangeeft hoeveel druk er wordt gezet op een been om de revalidatie van patiënten veiliger en makkelijker te maken bij partiële steunname.

DetailsOn wheels for inclusive sanitary

Ontwerp een inclusieve openbare sanitaire ruimte.

DetailsElektrisch schommelbed vervolgproject

In Woon-Zorg-Centra heeft men weleens te maken met 'roepgedrag' van mensen. Helaas bestaan daar geen kant-en-klare oplossingen voor en kiest men er soms voor om deze mensen te sederen, om de rust op de afdeling te vrijwaren. Een schommelbed zou mogelijk soelaas kunnen bieden aan deze kwetsbare mensen.

DetailsDigitaal Johari Venster

Ontwikkel een dynamische en aangepaste versie van het Johari venster, op maat van de doelgroep zodat er een beter individuele psychologische begeleiding kan gebeuren.

Details