• project zoeken
    technische projecten
    voor talent met engagement

Doe mee  >>   project zoeken  >>   Afgewerkte Cera Award projecten

Afgewerkte Cera Award projecten

Deze dromen werden werkelijkheid

Computervaardigheden op speelse manier inoefenen

De website van WAI-NOT biedt jongeren met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om te internetten binnen een op maat gemaakte omgeving. Buiten het educatieve aspect, wil WAI-NOT de jongeren ook een recreatief aanbod bieden. De bestaande spelletjes zijn verouderd, zowel op vlak van inhoud als op vlak van technologie (Flashplayer verdwijnt). WAI-NOT wil graag nieuwe, aangepaste spelletjes aanbieden.

DetailsComputervaardigheden op speelse manier inoefenen

Ontwikkel speelse computeroefeningen in HTML5 om mensen met een beperking te leren werken met een computermuis en een toetsenbord.

DetailsAudiovisueel stimulatiesysteem

Ontwikkel een audiovisueel stimulatiesysteem dat mensen met een ernstige tot diep mentale beperking prikkelt/verleid om te bewegen. Kunnen spelen maakt gelukkig. Maar kinderen met een ernstige diep mentale en/of fysieke beperking zijn vaak ook beperkt in hun speelmogelijkheden. De zorgvragers van DVC Heilig Hart zouden gebaat zijn met een stimulatiesysteem dat ook hen prikkelt om te bewegen en te spelen.

DetailsWandelparcours voor personen met dementie

Ontwikkel iets waarbij bewoners met dementie in een woonzorgcentrum terug meer bewegen

DetailsProeven zonder eten

Ontwikkel een oplossing om een kind (met slikprobleem) op een veilige manier te kunnen laten genieten van een groot smakenpallet.

DetailsGrace-Age

In de zorgsector worden allerlei schalen gebruik om te evalueren welke zorg een gebruiker nodig heeft. Die schalen richten zich vooral op de verzorgers, maar er is nog geen tool waarmee bewoners van woonzorgcentra hun zorgnoden zélf kunnen evalueren. De studenten werken aan een digitale tool zodat bewoners hun noden in kaart kunnen brengen om zo de juiste hulp te ontvangen.

DetailsUD Schaduwveld voor nieuwbouwprojecten

Wzc Sint-Oda bouwde onlangs Sens-City, een gebouw met als concept de prikkeling van de zintuigen. Sens-City heeft ook een groot terras waar bewoners kunnen vertoeven, werknemers pauze kunnen nemen en evenementen kunnen gehouden worden. Het terras is (nog) niet ideaal: bewoners kunnen niet heel lang op het terras omdat ze niet lang kunnen stilzitten in de vlakke zon. Een schaduwveld op maat is een goede oplossing.

DetailsUD Inclusieve hotelkamers

Hotelkamers zijn niet altijd voor iedereen toegankelijk. Een badkamer zonder steunen, deuren die niet breed genoeg zijn voor een rolstoel, gevaarlijke trapjes of obstakels... Met een aantal aanpassingen worden ook deze kamers inclusieve, Universal Design hotelkamers.

DetailsVoice Assistant

Verbeter de levenskwaliteit van patienten in een ziekenhuis, door tijd van verplegend personeel vrij te maken en meer kwalitatieve hulp te bieden aan patienten.

DetailsMake it your choice

Goed en duidelijk communiceren met anderen is voor kinderen met een zware vorm van een autisme spectrum stoornis niet mogelijk. De jongeren kunnen niet praten en kunnen ook niet met een computermuis of gewoon toetsenbord werken. Zich begrijpbaar uiten, zowel verbaal als via de computer, is voor deze jongeren erg moeilijk. Hierdoor ontstaan er vaak miscommunicaties en daarmee gepaard gaande woede-uitbarstingen. Het gedrag van de doelgroep kan zeer oncontroleerbaar en onvoorspelbaar zijn. Parhélie, een privé organisatie uit Ukkel, waar kinderen en jongeren met psychose, neurose en autisme spectrum stoornis worden opgevangen, wou hier een oplossing aan bieden

DetailsWandelparcours voor personen met dementie

Mensen met dementie raken snel gedesoriënteerd waardoor ze geen zin meer hebben om naar buiten te gaan. Bovendien hebben familie en medewerkers van een woonzorgcentrum angst dat bewoners verloren lopen. In een woonzorgcentrum hebben de medewerkers ook niet altijd de tijd om de bewoners te begeleiden bij een wandeling. Alhoewel keer op keer wordt aangetoond dat beweging goed is, leidden al deze elementen ertoe dat sommige bewoners hun kamer bijna niet meer verlaten.

DetailsMy musical drawing

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis kampen vaak met communicatie met anderen. Ze hebben moeite om zichzelf uit te drukken. Vervelende ervaringen vertellen, betekent zo’n ervaring ook herbeleven. Daarom vermijden ze dit vaak. Voor ouders en begeleiders is het niet eenvoudig te weten wat er in zo’n hoofdje omgaat of waarom het kind gefrustreerd is.

DetailsBeeldbellen

De vergrijzing in België zet zich verder. In 2050 zullen er in ons land meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden wonen. Dit is 30% van de bevolking. Deze demografische verschuiving zal heel wat aspecten van ons dagelijkse leven beïnvloeden en de vraag naar sociale bijstand, gezondheidszorg en voorzieningen van openbaar nut ingrijpend wijzigen. Recent onderzoek geeft aan dat 23 procent van de 60-plussers een sterk sociaal isolement ervaren. Amper achttien procent van de groep die zich sterk geïsoleerd voelt, heeft al geprobeerd om via concrete acties hier iets aan te doen. Vereenzaming tast de levenskwaliteit van mensen aan. Er is een groeiend aantal senioren die nog heel weinig bezoek krijgt. Ook de thuisverpleegkundigen, medewerkers gezinszorg en medewerkers van dienst maatschappelijk werk merken op dat sommige mensen waarbij zij langs gaan, kampen met eenzaamheidgevoelens.

DetailsSnoezelruimte Toverland

Gezinsactiviteitencentrum Het Balanske vzw uit Tielt-Winge wil een plek zijn waar ouders met een kind met een beperking steun kunnen vinden. Het Balanske biedt een waaier aan initiatieven en activiteiten aan maar is ook echt een plek waar gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen en jongeren met een beperking kunnen bij Het Balanske terecht voor verschillende activiteiten, onder andere snoezelen. Ouders met een kind met een beperking kunnen met hun hele gezin een snoezelruimte afhuren, een fijne gezinsactiviteit. De vraag hiernaar is zo groot dat Het Balanske nood had aan een extra snoezelruimte.

DetailsLengoCook

Ontwikkel een kookapplicatie voor jongeren met een beperking (autisme) met als doelstelling hen meer onafhankelijkheid te verstrekken en zo tegemoet te komen naar hun drang om zelfstandig te kunnen wonen.Jongeren met autisme die zelfstandig wonen hebben nood aan ondersteuning en structuur. De ervaring leert ons dat ze naar onafhankelijkheid streven zonder de neiging te hebben om steeds een hulpvraag te stellen aan ouders/opvoeders/leerkrachten. Koken is zeker een activiteit die de nodige aandacht vraagt en waar ondersteuning gewenst is.

DetailsSlim incontinentiemateriaal

Hoe kan je betere zorg op maat leveren in een woonzorgcentrum? Hoe krijg je inzicht in welk incontinentiemateriaal er het best bij elke bewoner past en wanneer we dit materiaal het best vervangen. Wanneer en hoe vaak dient het incontinentiemateriaal van bewoners in een woonzorgcentrum vervangen te worden? Voor verplegend personeel is het moeilijk inschatten wanneer een bewoner verschoond moet worden. Dit kan leiden tot te vaak voorschonen om geïrriteerde huid of urineweginfecties te voorkomen. Te vaak verschonen is ook niet aangenaam voor bewoners, denk bijvoorbeeld aan de nachtrust die verstoord wordt. Hoe kan technologie hierbij helpen?

DetailsGewichtscontrolerende schoen voor revalidatie

Na de operatie voor een knie– of heupprothese mogen patiënten maar gedeeltelijk steunen op hun been. Ter revalidatie volgen ze intensieve kinesitherapie. Tijdens deze therapie leren ze hoe ze hun been gedeeltelijk mogen belasten bij het stappen. Toch is het bijzonder moeilijk inschatten voor de patiënt hoeveel belasting er op zijn been komt, waardoor de patiënt soms te veel druk uitoefent. Bij overbelasting verloopt de revalidatie moeizaam en gaat ze gepaard met, in de meeste gevallen, veel pijn. Geert De Loose, kinesitherapeut bij het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, vroeg zich af of technologie hiervoor een oplossing zou kunnen bieden?

DetailsDementie door het oog van de slimme sensor

Dementie is wereldwijd een steeds meer voorkomend ziektebeeld dat nog verder zal toenemen door de vergrijzing van de bevolking. Door de fysieke en mentale achteruitgang hebben ouderen met dementie steeds meer moeite met zelfstandig thuis te blijven wonen, hoewel dit hun grote verlangen is. Er wordt meer ondersteuning uit de omgeving verwacht, maar zorgprofessionals en mantelzorgers ervaren hierdoor een te grote werkdruk. Ze zijn op zoek naar ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

DetailsLight up for all

Het Universal Design woonlabo te Hasselt lanceerde de vraag aan studenten architectuur om na te denken over de optimalisatie van het ontwerp van een stopcontact en lichtschakelaar om deze zo bruikbaar mogelijk te maken voor een diversiteit van gebruikers (blinde mensen, mensen in rolstoel,...). Studenten architectuur gingen in dialoog met studenten ergotherapie en effectieve gebruikers om te ‘ontwerpen voor iedereen’ of met de principes van Universal Design (UD ook gekend als Design for All of Inclusive Design).

DetailsInteractieve games voor jongeren met een verstandelijke beperking

Buiten het educatieve aspect, wil WAI-NOT de jongeren ook een recreatief aanbod bieden. Op de huidige spelletjes pagina bevinden er zich verouderde Flash spelletjes, die door vele browsers en ook mobiel niet ondersteund worden.WAI-NOT droomde van fijne en aangepaste nieuwe interactieve spelletjes die jongeren de mogelijkheid bieden om samen te spelen en met elkaar in interactie te gaan.

DetailsMechanische deurklink voor bewoners met dementie

Bewoners met dementie mogen vrij rondlopen binnen hun afdeling, ondanks de ongemakken dat dit soms met zich mee brengt. Zo gaan bewoners soms ongepast de kamers van medebewoners binnen, bijvoorbeeld bij privébezoek van partner of arts, of in een palliatieve situatie.

DetailsAutomatisch schommelbed voor mensen met dementie

Het zorgethisch lab deSpiegeling is een plaats waar studenten en professionals uit de zorg zélf zorg kunnen ervaren, en waar over het ervaren van zorg op een ethische manier gereflecteerd wordt . De bekommernis gaat vooral uit naar de meest kwetsbare mensen van onze samenleving, zij die niet meer voor zichzelf kunnen, of durven, opkomen. Mensen met dementie zijn vaak onrustig in hun slaap en geraken ook moeilijk in een vaste en diepe slaap. Sommige mensen met dementie vertonen roepgedrag. Een baby die weent wordt steeds op dezelfde manier getroost: al wiegend, een universele handeling. Een oudere persoon die onverstaanbaar roept, wordt soms gesedeerd. Dit druist in tegen ethische zorgverlening en vormde de motivatie van de vraag om een automatisch schommelbed te ontwikkelen.

DetailsSpeelgoed op afstandbediening binnen een afgebakend terrein

Alle kinderen willen cool speelgoed. Speelgoed op afstandbediening bijvoorbeeld. Maar het is wel vervelend als je in een rolstoel zit en dat autootje valt van tafel. En waarom zijn die controllers zo lastig te bedienen?

DetailsAutomatisatie van een badruimte voor mensen met dementie

Elk woonzorgcentrum heeft verplicht een badruimte, zelfs al hebben de bewoners een eigen privé-badkamer. In het woonzorgcentrum Mandana in Genk was die badkamer een onaantrekkelijke ruimte. Vorig jaar maakte een interdisciplinair team van studenten van UCLLL een ontwerp om deze badkamer aan te passen en er een heuse wellnessruimte voor mensen met dementie van te maken. Joris, Piet en Wim gingen nog een stap verder, en vertrokken van dat ontwerp om de badkamer-welnessruimte ook echt te bouwen.

DetailsLight up for all

Het Universal Design woonlabo te Hasselt lanceerde de vraag aan studenten architectuur om na te denken over de optimalisatie van het ontwerp van een stopcontact en lichtschakelaar om deze zo bruikbaar mogelijk te maken voor een diversiteit van gebruikers (blinde mensen, mensen in rolstoel,...). Studenten architectuur gingen in dialoog met studenten ergotherapie en effectieve gebruikers om te ‘ontwerpen voor iedereen’ of met de principes van Universal Design (UD ook gekend als Design for All of Inclusive Design).

DetailsKrijg ik een vuurtje?

De Zavel in de Antwerpse Seefhoek is net een beetje anders. Het is een woonzorgcentrum voor bewoners met een uitbehandeld maar stabiel psychiatrisch ziektebeeld. De basisfilosofie van De Zavel is onderhandelde zorg, afgestemd op de specifieke noden van de doelgroep. Veel bewoners van De Zavel roken. Uit veiligheidsoverwegingen beschikken de bewoners niet over een eigen aansteker, er wordt vuur voorzien in de rookkamer. Helaas zijn de bewoners bijzonder creatief in het ontvreemden van dit zeer gegeerde voorwerp. Veel tijd van het verzorgend personeel ging verloren in zoeken, discussies met bewoners en het in de hand houden van onderlinge twisten tussen de bewoners.

DetailsShaken not spilled

In 2015 werd ‘Product Innovation Project’ gelanceerd aan KULeuven. Acht studenten van de faculteiten economie en bedrijfswetenschappen, ingenieurswetenschappen en industriële ingenieurswetenschappen vormden hierbij een interfacultair team met als doel het ontwikkelen van een product dat een oplossing biedt aan een probleem. Voor dit pilootproject luidde de op-dracht: ‘Ontwerp een product dat het dagelijkse leven van mensen met tremor verbetert’.

DetailsActivity Center voor personen met een meervoudige beperking

Rozemarijn is een dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking. Van bij de aanvang werd gekozen voor kwaliteit en zorg op maat van de persoon met een beperking en zijn familie. De orthopedagoge van het centrum wou dan ook voor drie specifieke bewoners een op maat gemaakt ‘activity center’ om hen zelfstandig te kunnen animeren. Deze drie bewoners hebben zowel fysieke als ernstige mentale beperkingen waardoor ze veel aandacht en tijd vragen van de begeleiders.

DetailsZuurstofmaskers

Onze doelgroep zijn kinderen en volwassenen met een matige tot diepe mentale handicap. Hun kwaliteit van leven is onze zorg. In ons centrum hebben patiënten regelmatig zuurstoftoediening nodig. De gebruikelijke en op de markt gekende zuurstofmaskers zijn degelijk, maar hebben enkele nadelen waarmee onze patiënten te maken krijgen. We zoeken een andere innovatieve manier om een zuurstofmasker beter en zonder de gewone oorbeschermers ter plaatse te houden.

DetailsUniversele myo-elektrische trainingsprothese

Patiënten met een (arm)amputatie, leggen een lang revalidatie proces af. Hierbij hoort dat zij in afwachting van een eventuele prothese, therapie volgen. In deze préprothese fase worden in het revalidatie centrum vaak oefenprotheses gebruik om de client in afwachting van de finale prothese, reeds een eerste vorm van therapie aan te bieden.

DetailsNeuroscreen bij patienten met onverklaarbare pijn- en vermoeidheidsklachten

Ontwikkel een app met de meest sensitieve neuropsychologische testen die beschikbaar zijn in de vrije ruimte (geen auteursrechten) die onafhankelijk is van de steeds veranderende besturingssystemen van computers en die kan ingezet worden in het plannen van fysisiche en psychosociale revalidatie.

DetailsWhen architecture sounds like music - een kamer voor Caroline

Hoe kan architectuur bijdragen tot zowel de fysieke als cognitieve inclusie voor iedereen? Ontwerp en onderzoek hoe een omgeving kan verbeteren door middel van muziek en architectuur voor een persoon die een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis heeft.

DetailsDigtiale dagplanner voor mensen met (jong)dementie

In onze snel verouderende maatschappij zal dementie steeds meer voorkomen. Het is een belangrijke maatschappelijke uitdaging om mensen met dementie zo veel mogelijk levenskwaliteit te kunnen bieden. Een bijzondere groep zijn mensen met jongdementie. Het interdisciplinaire team Vivigate ontwikkkeld voor hen een digitale dagplanner.

DetailsGrace-Age: Hoe evalueert een bewoner zelf de kwaliteit van zorg

In de zorgsector wordt allerlei schalen gebruikt om te evalueren welke zorg een gebruiker nodig heeft. De bestaande tools en vragenlijsten richten zich tot zorgprofessionals. Maar hoe evalueert de gebruiker zelf die kwaliteit van zorg? De bestaande tools zijn niet geschikt voor deze doelgroep. In dit project streefden het woonzorgcentrum Eduard Remy uit Leuven, en de industriële ingenieurs naar een motiverende zelfevaluatietool.

DetailsEpihunter

Ontwikkel een product dat de levenskwaliteit voor kinderen met met non-convulsieve epilepsie (NCSE) en hun omgeving verbetert.

DetailsDigitaal Johari Venster

Hoe jongeren inzicht geven in hun eigen gedrag?

DetailsCook the kitchen

Onderzoek de verbetermogelijkheden van een Universal Design keuken door gebruik te maken van specifieke materialen en een specifieke inrichting.

DetailsComputervaardigheden op speelse manier inoefenen

Ontwikkel speelse computervaardigheden in HTML5 om mensen met een beperking te leren werken met een computermuis en een toetsenbord.

Details