• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 
Dat hangt uiteraard af van de afspraken die jullie maakten. Cera Award vraagt aan haar onderwijspartners om voor de start van een project goede afspraken neer te schrijven tussen de social profit organisatie, de student en de onderwijsinstelling, en in dit geval ook de bedrijfspartners. Cera Award vraagt wel dat de indienende social profit organisatie ofwel een gratis gebruiksrecht ontvangt op de projectresultaten ofwel het (mede-) eigenaarschap.
Cera Award heeft hierover raamovereenkomsten met haar belangrijkste onderwijspartners.
Studenten uit alle hogere technische opleidingen (bijvoorbeeld professionele bachelors, industrieel ingenieurs, burgerlijk ingenieurs, informatici, productontwikkelaars, architecten, ...) kunnen kiezen om in het kader van hun opleiding een project uit te werken voor een social profit organisatie.
Er zijn een heleboel mogelijkheden
  • Een Cera Award project als stageproject: misschien kunnen jullie een stage begeleiden van bijvoorbeeld informaticastudenten? Als jullie hen als opdracht een Cera Award project aanbieden, weten jullie zeker dat de studenten zullen werken aan een relevante opdracht waar er een reële nood aan is.
  • Externe promotor voor een Cera Award project: in een Cera Award project is er binnen de social profit organisatie vaak zeer veel inhoudelijke kennis, maar minder technische kennis. Als externe promotor begeleidt u de technische student qua technologie.
  • Productie? Een eerste reeks afgewerkte producten, het is bijzonder motiverend. Misschien kunnen jullie een stukje van jullie productiecapaciteit ter beschikking stellen voor het realiseren van een eerste batch producten?
  • In sommige Cera Award projecten kunnen de kosten hoog oplopen. Misschien willen jullie de studenten en de social profit organisatie ondersteunen met onderdelen of het ter beschikking stellen van infrastructuur (bv. 3D-printers, ...). Vertel het ons!
  • Coaching van potentiële jonge ondernemers: Cera Award studenten komen meestal tot een eerste werkend prototype, een eerste versie. Maar de weg naar de markt is meestal nog lang. Misschien kunnen jullie in het kader van jullie CSR jonge mensen begeleiden om hun Cera Award project verder te brengen? Misschien kunnen jullie hen ondersteunen met marktkennis, businessplannen of logistieke ondersteuning?
  • Valoriseren en commercialiseren van een beloftevol product : niet alle studenten willen zelf hun beloftevol product commercialiseren. Maar voor echte impact moet zo’n product natuurlijk wel tot de eindgebruiker geraken en op de markt komen. Misschien zien jullie tussen de uitgewerkte Cera Award projecten een project waar jullie in geloven?