• project steunen
    Wil je deel uitmaken
    van een schitterend innovatief project

Doe mee  >>   project steunen  >>   Beschikbare innovaties

Beschikbare innovaties

Deze dromen werden werkelijkheid

My musical drawing

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis kampen vaak met communicatie met anderen. Ze hebben moeite om zichzelf uit te drukken. Vervelende ervaringen vertellen, betekent zo’n ervaring ook herbeleven. Daarom vermijden ze dit vaak. Voor ouders en begeleiders is het niet eenvoudig te weten wat er in zo’n hoofdje omgaat of waarom het kind gefrustreerd is. .

DetailsGewichtscontrolerende schoen voor revalidatie

Na de operatie voor een knie– of heupprothese mogen patiënten maar gedeeltelijk steunen op hun been. Ter revalidatie volgen ze intensieve kinesitherapie. Tijdens deze therapie leren ze hoe ze hun been gedeeltelijk mogen belasten bij het stappen. Toch is het bijzonder moeilijk inschatten voor de patiënt hoeveel belasting er op zijn been komt, waardoor de patiënt soms te veel druk uitoefent. Bij overbelasting verloopt de revalidatie moeizaam en gaat ze gepaard met, in de meeste gevallen, veel pijn. Geert De Loose, kinesitherapeut bij het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, vroeg zich af of technologie hiervoor een oplossing zou kunnen bieden? .

DetailsInteractieve games voor jongeren met een verstandelijke beperking

Buiten het educatieve aspect, wil WAI-NOT de jongeren ook een recreatief aanbod bieden. Op de huidige spelletjes pagina bevinden er zich verouderde Flash spelletjes, die door vele browsers en ook mobiel niet ondersteund worden.WAI-NOT droomde van fijne en aangepaste nieuwe interactieve spelletjes die jongeren de mogelijkheid bieden om samen te spelen en met elkaar in interactie te gaan..

DetailsMechanische deurklink voor bewoners met dementie

Bewoners met dementie mogen vrij rondlopen binnen hun afdeling, ondanks de ongemakken dat dit soms met zich mee brengt. Zo gaan bewoners soms ongepast de kamers van medebewoners binnen, bijvoorbeeld bij privébezoek van partner of arts, of in een palliatieve situatie. .

DetailsAutomatisch schommelbed voor mensen met dementie

Het zorgethisch lab deSpiegeling is een plaats waar studenten en professionals uit de zorg zélf zorg kunnen ervaren, en waar over het ervaren van zorg op een ethische manier gereflecteerd wordt . De bekommernis gaat vooral uit naar de meest kwetsbare mensen van onze samenleving, zij die niet meer voor zichzelf kunnen, of durven, opkomen. Mensen met dementie zijn vaak onrustig in hun slaap en geraken ook moeilijk in een vaste en diepe slaap. Sommige mensen met dementie vertonen roepgedrag. Een baby die weent wordt steeds op dezelfde manier getroost: al wiegend, een universele handeling. Een oudere persoon die onverstaanbaar roept, wordt soms gesedeerd. Dit druist in tegen ethische zorgverlening en vormde de motivatie van de vraag om een automatisch schommelbed te ontwikkelen..

DetailsAutomatisatie van een badruimte voor mensen met dementie

Elk woonzorgcentrum heeft verplicht een badruimte, zelfs al hebben de bewoners een eigen privé-badkamer. In het woonzorgcentrum Mandana in Genk was die badkamer een onaantrekkelijke ruimte. Vorig jaar maakte een interdisciplinair team van studenten van UCLLL een ontwerp om deze badkamer aan te passen en er een heuse wellnessruimte voor mensen met dementie van te maken. Joris, Piet en Wim gingen nog een stap verder, en vertrokken van dat ontwerp om de badkamer-welnessruimte ook echt te bouwen..

DetailsShaken not spilled

In 2015 werd ‘Product Innovation Project’ gelanceerd aan KULeuven. Acht studenten van de faculteiten economie en bedrijfswetenschappen, ingenieurswetenschappen en industriële ingenieurswetenschappen vormden hierbij een interfacultair team met als doel het ontwikkelen van een product dat een oplossing biedt aan een probleem. Voor dit pilootproject luidde de op-dracht: ‘Ontwerp een product dat het dagelijkse leven van mensen met tremor verbetert’..

DetailsGrace-Age: Hoe evalueert een bewoner zelf de kwaliteit van zorg

In de zorgsector wordt allerlei schalen gebruikt om te evalueren welke zorg een gebruiker nodig heeft. De bestaande tools en vragenlijsten richten zich tot zorgprofessionals. Maar hoe evalueert de gebruiker zelf die kwaliteit van zorg? De bestaande tools zijn niet geschikt voor deze doelgroep. In dit project streefden het woonzorgcentrum Eduard Remy uit Leuven, en de industriële ingenieurs naar een motiverende zelfevaluatietool..

DetailsCook the kitchen

Onderzoek de verbetermogelijkheden van een Universal Design keuken door gebruik te maken van specifieke materialen en een specifieke inrichting..

Details