CERA AWARD PRIJSUITREIKING

Zaterdag 21 oktober 2017

Als technologie en maatschappelijk engagement samenkomen...
Op het evenement “Dromen van vandaag zijn de bouwstenen van morgen” werden zaterdag 21 oktober de jaarlijkse Cera Awards uitgereikt aan studenten die een technisch project deden voor een socialprofitorganisatie. De Cera Award jury wil de studenten erkennen voor hun creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden en engagement. Cera Award gelooft sterk in de kracht van interdisciplinair samenwerken, dit jaar werden voor het eerst ook Cocreatie Cera Awards uitgereikt voor interdisciplinair samenwerken. De jury was bijzonder verheugd over de hoge kwaliteit van de projecten en de zeer sterke sociale competenties van de laureaten.


Epihunter

Alexander Bielen, bachelor ICT UCLL, Martijn Festjens en Michiel Pieters, bachelor Electronica UCLL ontwikkelden samen met hun medestudenten verpleegkunde een headset en een trilarmband die verwittigt wanneer kinderen met niet convulsieve epilepsie – een vorm die nauwelijks zichtbaar is – een aanval hebben. De Cera Award jury was onder de indruk van de inzet en het engagement van de studenten en het beloftevolle eindproduct.


Digitaal Joharivenster

Marijke Meersman, bachelor Toegepaste Informatica Thomas More, ontwikkelde voor Tonuso, centrum voor jeugdhulp, een digitale toepassing om jongeren inzicht te geven in hun eigen gedrag. Marijke studeerde eerder al toegepaste psychologie. En ze heeft een missie: geestelijke gezondheid digitaal ondersteunen. Tot haar vreugde en die van Tonuso kon ze al als student een verschil maken.


Een open deur naar inclusie

Rebecca Beliën, Laura Lenaerts, Mathijs Hermans, Louise Croux, Didem Sekban bachelor Architectuur UHasselt (2Ba) en Ine Knippenberg bachelor Ergotherapie PXL, ontwierpen in opdracht van het UD Woonlabo een universele deur die voor iedereen, ook als je blind of rolstoelafhankelijk bent, makkelijk te gebruiken is. De studenten getuigden over de meerwaarde van interdisciplinair samenwerken.


Cook the kitchen

Tom Demesmaeker, Ynias Beyens, Lauren De Baets, Melanie Geerkens en Ine Lemmens, bachelor Architectuur UHasselt (2Ba) en Jade Deferm, bachelor Ergotherapie PXL, ontwierpen zeer functionele, mooie en bruikbare glazen, voor iedereen, wat je beperking ook is. Je kan ze gaan bekijken in het UD Woonlabo.


Een kamer voor Caroline

Marie Vreys, Tessa Verreth, Charlotte Ariën, Sofie Van Esser bachelor Architectuur UHasselt (2Ba) en Hanneke Cobelens bachelor Ergotherapie PXL, ontwierpen met grote betrokkenheid en engagement een kamer voor Caroline een jonge vrouw met een mentale beperking en een ernstige gedragsstoornis.


Trainingsprothese

Janwit Changsura, Bachelor Industrieel Productonwerp en Marlies Ruysschaert, Bachelor Ergotherapie Howest ontwikkelden samen een universele myo-elektrische trainingsprothese zodat mensen met een armamputatie al kunnen oefenen voor hun definitieve prothese beschikbaar is. Een unieke creatieve samenwerking en een straf product.


Een nieuwe manier om een zuurstofmasker op zijn plaats te houden

Klaas Vander Linden, master biomedische ingenieurswetenschappen, KU Leuven bedacht een innovatieve manier om een zuurstofmasker te bevestigen voor de bewoners DVC Heilig Hart. De meeste van die bewoners hebben een diep-mentale beperking, en sommigen hebben zelfs permanent zuurstof nodig. DVC Heilig Hart was heel blij met de samenwerking, Klaas getuigde over hoe zijn respect voor zorgverleners nog was gegroeid.


GraceAge: Ouderen evalueren zelf zorgkwaliteit

Dimitri Vargemidis en Lennart Cockx, master industriële wetenschappen KU Leuven ontwikkelden een digitale toepassing om de bewoners van het woonzorgcentrum Eduard Remy zelf de kwaliteit van de zorg te laten evalueren. Dimitri en Lennart werkten met hun medestudenten nauw samen met de bewoners. De bewoners vonden uiteindelijk ‘dat internet toch niet zo moeilijk’. Opdracht geslaagd!


Digitale dagplanner voor mensen met (jong)dementie

Tom De Groote, Michiel Mertens, Rob Smets, Gils Roex, Emmeline De Maesschalk en Elisabet Okmen noemden zich samen met enkele medestudenten Vivigate. Na een sterke en respectvolle inlevingsperiode in het thema jongdementie ontwikkelden ze een digitale dagplanner. Het gedreven team onderzoekt de mogelijkheden om dit project verder te ontwikkelen en op de markt te krijgen. Want ze willen echt een verschil maken.


Neuroscreen

Ben Waumans, master industriële ingenieurswetenschappen KU Leuven ontwikkelde samen met en voor het AZ Sint-Dimphna Geel, een neurologische screeningstool voor mensen met onverklaarbare pijn en vermoeidheidsproblemen. .Op AZ Sint-Dimphna was men zwaar onder de indruk van Ben’s vermogen om creatief mee te denken en out of the box oplossingen te suggereren.