de MENS in de zorg


Wist je dat er in Vlaanderen ongeveer 132.000 mensen met dementie wonen? Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft aan dat de medische aanpak van dementie nog te vaak overheerst. Deze mensen hebben ook nood aan afgestemde zorg, psychosociale begeleiding, betekenisvolle dagbesteding, autonomie en veiligheid, zich zinvol en gerespecteerd voelen… Samen met Cera en onder andere door middel van 6 pilootprojecten in Vlaanderen en Brussel wil Expertisecentrum Dementie Vlaanderen inzetten op kwaliteitsvolle dementiezorg. Via een brede communicatie worden ook andere voorzieningen geïnspireerd.


Meer info: via deze link.