• Cera en RVO-Society
    een samenwerking gebaseerd op gedeelde waarden


Samenwerking Cera - RVO-Society

Cera en RVO-Society zetten technologie in voor een meer inclusieve en duurzame samenleving.
RVO-Society vertaalt innovatieve kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen in educatieve STEM-projecten, met de nadruk op de relevantie voor klimaat, slimme omgeving, en gezondheidszorg.
Als coöperatie investeert Cera met zo’n 400.000 vennoten en partners in maatschappelijke projecten in verschillende domeinen zoals zorg in de samenleving en onderwijs.